Par som kramas

Gör det enkelt som en barnlek att uppnå dina värderingar. Det är bra att ha tuffa, utmanande mål i livet som får dig att sträva och människa, men placera inte dina värderingar i samma kategori.

Låt dina värderingar bli ett stöd i livet som ger dig energi och glädje.

När du har gått igenom dina värderingar och gjort dem aktiva, kanske slängt ut några gamla som inte längre tjänade dig, ändrat prioritetsordningen på dem du vill behålla och kanske lagt till några nya värderingar som mer hjälper dig att leva det liv du vill leva.

Då är det dags att också skapa ett nytt regelverk. Istället för fyra saker som måste ske för att för att du ska uppleva hälsa, gör det till en meny av möjligheter. Flera lätt uppnåeliga alternativ för att uppnå hälsa, till exempel om jag dricker en nyttig juice så upplever jag hälsa.

Tänk vilken skillnad om hälsa var din viktigaste värdering i livet och du istället för en vecka fylld av aktiviteter bara behövde dricka ett glas juice för att känna att du lever ditt liv så som du djupast vill leva.

Du får fler tips om hur du kan göra detta i upplevelserutan längst ner i denna artikel.

Att ifrågasätta sina värderingar

Hur hårt vi håller på våra värderingar beror på till viss del på vad de kostar oss i förhållande till andra. Vågar vi stå för våra åsikter när det till exempel är fråga om att bli accepterade eller inte av arbetskamrater eller vänner i vår omgivning?

Vi är i regel inte öppna för att själva erfarenhetsmässigt pröva våra värderingar, vilket gör att vi håller hårt och orubbligt på dem. Om någon ifrågasätter dem känner vi oss hotade och håller fast vid dem ännu mer.

Eftersom vi inte testar våra värderingar kommer de ofta att stå i motsatsförhållande till varandra. Detta medför att vi kan råka i samvetskonflikter med oss själva eller vår omgivning, vilket kan hindra oss att uppnå den livskvalitet vi önskar.

Filippa: Mina tre första värderingar var tidigare:
1. Kärlek
2. Tro på andra människor (både i att de visste bättre och tro på att varje människa kan växa)
3. Ärlighet och då främst till andra inte lika mycket till mig själv.

Detta ledde till att jag sällan ifrågasatte andra eller tog reda på vad jag själv egentligen ville.

Jag var också väldigt rädd för att förlora kärlek eller att inte få ge kärlek. Jag hade regler som gjorde det svårt för mig att ta emot kärlek och jag gav bara kärlek där jag kände mig trygg i att jag inte skulle bli dömd eller utskrattad för det.

När jag valde mina tre nya översta värderingar så ville jag ha kvar att jag tror på varje människas förmåga att växa men lika mycket på min egen förmåga att växa.
Jag insåg att kvalitén på min kärlek som jag gav eller tog emot skulle bli bättre om jag prioriterade några andra saker innan. Kärlek placerades på 10e plats.

De fem första blev istället
- Tro (mig själv, människor och gud)
- Beslutsamhet
- Medvetenhet, intelligens, visdom
- Mod
- Ärlighet

Denna förändring gör att jag idag tror mer på mig själv och min förmåga att fatta bra beslut, jag är tryggare då jag nu känner att jag är guidad.

Jag lyssnar på människor men innan jag beslutar mig för vad jag vill göra med det jag hör, blir jag medveten om hur det känns i magen och genom visdom så vet jag vad det betyder och jag har modet att vara ärlig mot mig själv och den andre att säga vad jag verkligen känner.

Det blir också då lättare att visa min kärlek och jag har modet att ta emot kärlek.