Vi har olika strategier för att uppfylla våra behov. Dessa strategier kan antingen vara kompatibla eller inkompatibla. När våra respektive strategier är inkompatibla uppstår konflikter.

Behov och strategierTill exempel om din partners strategi för att uppleva sig älskad (behov) är att uppleva att du litar på honom genom att han kan vara ute med sina kompisar en kväll utan att behöva höra av sig, medan din stragegi för att uppleva dig älskad är att han hör av sig genom att ringa eller SMS:a flera gånger under kvällen.

Det kan också vara strategierna för olika behov som krockar. Till exempel om du upplever kärlek (behov) genom att tillsammans planera på lång sikt, skaffa barn och rota er i gemenskap i ett samhälle (strategier), samtidigt som partners behov av frihet tillfredsställs genom att din partner har en ryggsäck färdigpackad i garderoben och organiserar sitt liv så att man kan sticka var som helst i världen, hur länge som helst med 24 timmars varsel.

Om strategierna krockar är det lätt hänt att vi blockerar varandras möjlighet att uppfylla våra behov. När våra behov inte blir uppfyllda faller vi lätt in i känslor såsom irritation, sorg, och ilska. Om dessa känslor inte hanteras skymmer de snart sanningen i relationen, förhindrar intimitet och skapar allmän torka i relationen.

Så länge vi fastnar i att prata om strategierna, när du gör så och jag gör si, så behåller vi oftast låsningarna i relationen. Det är först när vi kan samtala om våra behov, vad som är egentligen är viktigt för dig och vad som egentligen är viktigt för mig, och göra det på ett respektfyllt och lyssnande sätt, som vi kan skapa förståelsen.

Det är först när vi känner oss förstådda av vår partner som vi kan låta sanningen komma ut i ljuset igen, intimiteten återvända och skapa den grundläggande tillit som krävs för att vi ska vara villiga att utvärdera våra respektive strategier och vara villiga att byta ut dem mot nya, kompatibla strategier.

Värt att nämna är också att strategier är beroende av tid, rum och/eller plats, medan behov inte är det utan kan sägas vara universella.

Stort tack till Petra Krantz Lindgren för inspirationen till denna illustration och dessa tankar.


Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök 

Starta dina studier

Alla 26 lektioner är gratis och inkluderar brev, artiklar och filmer.

Ingen registrering krävs.

Se lektioner och kom igång!