I lektion 20 av Relationsskolan tar vi upp temat förändring och hur du kan skapa förändring som både är effektiv och blir bestående.

Är det dags för en förändring? Något i din relation som du vill ändra på? Något i ditt liv som du vill förbättra? Då tror vi att du kommer att finna denna lektion i Relationsskolan intressant!

I denna video berättar Markus Amanto om hur du kan arbeta med förändring av dina egna vanor och beteenden.