I lektion 26 av Relationsskolan får du tips om hur du bibehåller och förbättrar din balans i livet för att må bättre och vara en bättre partner.

Välkommen till en lektion av Relationsskolan! Denna lektions tema för Relationsskolan är balans i livet.

I denna video berättar Markus Amanto om balans i livet och hur vi kan förhålla oss för att må bättre och vara mer lyckliga överlag.