Par med bärbar dator studerar relationer

Hej!

I den första av bonuslektionerna i Relationsskolan tar vi upp nya möjligheter för företagsamhet på alla plan. I denna lektion tar vi med oss andan av entrepenörskap och företagsbyggande in i våra mest intima och kärleksfulla relationer för att få mer av det vi vill ha.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Fram för företagsamheten!

För att fungera bra i en nära relation till en annan människa är det en stor fördel om du lärt dig att leda dig själv. Ett perspektiv på att leda sig själv finner vi i jämförelsen med hur ett väl fungerande företag fungerar.

I de flesta företag så är det självklart att ha en vision, mission, affärsidé, mål, delmål och handlingsplaner. I många fall är det inte alls lika klart att vi har det för oss själva eller för våra viktigaste relationer i livet.

Detta perspektiv kan handla om att ställa frågor till dig som exempelvis; Vilka är dina kunder som du behöver vårda? Din partner, ditt barn, din hund, dina vänner? Är du fullständigt nöjd med dina kundrelationer eller är det dags att förbättra dessa?

Många resonerar så att det är så strukturerat på jobbet och på fritiden vill jag vara fri att göra som jag vill. Vi blir sämre på att planera i förväg och att planera in vila. Det finns mycket att vinna på att anamma ett företags tänk kring handlingsplaner för den framtida verksamheten. Om du inte planerar in dig själv i din egen plan så kommer någon annan att planera in dig i deras plan…

Artikel: Du är ditt eget företag!

Denna lektions artikel handlar om att ett annorlunda perspektiv på vårt liv och våra relationer för att få dem att bli så bra som vi önskar. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/bonus-a/ditt-eget-foeretag/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Living from the heart is business — the business of caring for self and others.'
(Doc Childre)