Par med bärbar dator studerar relationer

Hej!

I Relationsskolan talar vi sällan om väder och vind. Det hoppas vi är och har varit uppenbart tydligt. Vi vill gärna skriva om saker som berör mer, om saker som handlar om oss människor i relation till varandra. I våra relationer kan vi också vara olika öppna och djupa med varandra och det är vad denna andra bonuslektion av Relationsskolan handlar om.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Från väder och vind till öppenhjärtiga samtal!

Säkert har du upplevt när du talar med din partner eller med en annan människa överhuvudtaget att samtalet kan vara mer eller mindre känslomässigt engagerande. Kanske har du också vid något tillfälle upplevt att ni inte riktigt pratat om det saken gällt, inte riktigt kommit till kärnan av saker och ting.

I varje samtal kan vi röra oss på fyra olika nivåer som är:
1. Inget
2. Något
3. Någon
4. Du och jag

Man kan säga att ju djupare ett samtal är ju djupare ner i nivåerna hamnar det. Ju mer känslomässigt engagerande det är, ju närmare nivå fyra.

Varje nivå fyller sin funktion i olika sammanhang. Det kan dock vara av hjälp att se att vi ibland irrar omkring på någon av de övriga tre nivåerna i vår kommunikation när vi snabbast skulle lösa konflikten eller nå fram med vårt budskap till varandra genom att kommunicera på den fjärde nivån som handlar om du och jag. Där talar vi om relationen oss emellan, vi uttrycker våra egna känslor och ger varandra feedback.

Artikel: Fyra nivåer i våra samtal!

Denna lektions artikel handlar om fyra olika nivåer i samtal och som är avgörande för vad vi uppnår med vår kommunikation. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/bonus-b/fyra-nivaaer-samtal/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Det enskilt största problemet med kommunikation är illusionen att den har skett.'
(George Bernard Shaw)