Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Oavsett om du är sportintresserad eller ej kanske du vet detta. Att något som som ständigt är närvarande var vid sportevenemang är spelregler. Regler som skapar en gemensam grund att mötas utifrån. Så vad passar väl bättre än att vi ägnar denna lektion i Relationsskolan åt spelregler i relationer som är likaledes ständigt närvarande?!

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Relationsspelets regler!

Alla relationer har spelregler. Spelregler som säger vad som är tillåtet i relationen och vad om inte är tillåtet. De kan hjälpa oss att förstå vad som är ett acceptabelt beteende och vad som inte är det.

Ibland är dessa regler tydliga, ibland mindre tydliga. Hur tydliga dessa regler är för parterna i relationen har stor betydelse för relations kvalitet. Relationer där två människor lever lyckliga tillsammans under lång tid kännetecknas bland annat av tydlighet kring just vilka spelregler som gäller i relationen. Båda parter är också införstådda med dessa spelregler och accepterar dem.

Det finns fyra kategorier av spelregler:
- Uttalade tydliga spelregler
- Uttalade otydliga spelregler
- Outtalade tydliga spelregler
- Outtalade otydliga spelregler

En spelregel är tydlig när den är begriplig, konkret och alla inblandade har samma tolkning av regeln. En spelregel som är otydlig upplevs som luddig och lämnar gott om utrymme för egna tolkningar av reglerna. Att en spelregel är uttalad innebär att alla känner till den, den är så att säga officiell och ingår i familjens språk. En outtalad spelregel är antingen känd eller hemlig, men om den är känd så pratas det bara om den i delar av familjen eller gruppen.

Artikel: Vems regler spelar du efter?

Denna lektions artikel fördjupar sig i dessa spelregler som finns i alla våra relationer och som guidar oss i vad som är ok och vad som inte är ok i relationen. Ibland guidar de oss inte alls och då kan problem uppstå. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-arton/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Om du lyder reglerna, så missar du allt det roliga.'
(Katherine Hepburn)