I lektion 11 av Relationsskolan lär du dig om det viktiga skiftet i synsätt från att tänka jag till att tänka vi.

Denna gång handlar Relationsskolan inte bara om mig eller om dig. Denna gång tar vi upp det faktum att välmående relationer handlar om vi och oss, inte bara om jag och mig...

I denna video berättar Markus Amanto om ett viktigt skifte i relationer, att ändra fokus från jag till vi.