I lektion 15 av Relationsskolan tar vi upp ämnet feedback och har du kan använda feedback i vardagen för att förbättra din relation.

Denna lektion handlar om den mest intensiva kommunikationsformen som människan uppfunnit. Feedback är onekligen en intensiv kommunikationsform och använt på ett bra sätt kan det få mer sagt på kortare tid än det mesta annat vi kan ta oss för.

I denna video berättar Markus Amanto om feedback och hur kan använda det för att öka kvaliteten på dina relationer.