Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Denna lektion handlar om den mest intensiva kommunikationsformen som människan uppfunnit. Feedback är onekligen en intensiv kommunikationsform och använt på ett bra sätt kan det få mer sagt på kortare tid än det mesta annat vi kan ta oss för.

Det är vår förhoppning att du i denna lektion finner stöd, inspiration och kunskap att förbättra kommunikationen i dina relationer.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Den mänskliga gåvan...

Feedback är en gåva. En gåva av bekräftelse och uppmärksamhet. En gåva jag ger till en annan person som signalerar att jag bryr mig om dig och jag bryr mig om vår relation, båda är viktiga för mig. Feedback är också den mest intensiva kommunikationsform vi kan ägna oss åt.

Det finns en stam i Afrika som inte har som värsta straff något i stil med fängelse och dödsstraff. Det värsta straffet de utdömer till dig om du brutit mot deras lagar är istället att personen får leva kvar i byn, men, och detta är ett stort men, ingen kommer att prata med dig, ingen kommer att se på dig. Ingen kommer överhuvudtaget låtsas om att du finns. Det är deras värsta straff. Människor som blir utsatta för detta straff blir efter en tid ofta sjuka i bristen på mänsklig bekräftelse eller till och med dör.

Filippa säger: Det tog ett tag innan jag vågade ge feedback för att jag var så rädd att såra någon, trodde jag... Förstår nu att jag var rädd för att själv bli sårad. Oftast så svalde jag det mesta till en dag när droppen fick bägaren att rinna över och allt kom som en flod över den stackaren som orsakat den sista droppen, oftast var det den personen som jag älskade mest.
Även idag kan det komma floder, men för det mesta så ger jag feedback och jag blir alltid lika förvånad över hur mycket enklare det är och hur lättad och glad den andre ofta blir över att jag säger vad jag tycker och visar att jag bryr mig. Oftast har de redan känt att något inte var bra i relationen, men inte vågat ta upp det. Jag upplever att andra känner att jag verkligen värdestätter relationerna och även om jag tar upp saker som är känsliga och kanske jobbiga, kan de ta till sig det och relationerna blir bättre och djupare.

Markus säger: Att lära mig att använda feedback på ett bra sätt har varit det viktigaste och mest kraftfulla sättet för mig att skapa relationer som ger mig och den andra personen i relationen mer av det vi vill ha. Feedback har varit en gudagåva för mig som har fångat många konflikter i sin linda och löst upp dem, som har uttryckt kärlekt och stärkt relationer, som har givit mig relationer med liv och bekräftelse i. Mer lycka helt enkelt.

Artikel: En mänsklig gåva - om feedback

Klicka på nedanstående länk för att läsa hela artikeln om gåvan vi kallar feedback. Du får där mer eftertänksamheter, exempel ur verkliga livet och praktiska tips. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-femton/artikel/

Som vanligt kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla, själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst'
(Hjalmar Söderberg, Doktor Glas 1905)