Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Nu har du en ny lektion av Relationsskolan framför dig! Denna gång kommer vi till dig som vanligt i digital form för att dela några tankar om en ovanligt spännande aspekt på mänskliga relationer. Läs vidare nedan!

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Dina medmänniskor som din utvecklingsspegel!

Det finns en gammal visdom från de nordamerikanska indianerna som säger att när du sitter i en cirkel tillsammans med andra människor skall du notera det som du irriterar dig på hos personen mitt emot. Detta som du irriterar dig på motsvarar något som du behöver arbeta på hos dig själv.

Det är ofta som vi inte förmår att se det i oss själva som vi behöver utveckla för att växa som människor och få hälsosammare, roligare och intimare relationer. Istället tar vi andra till ett slags hjälp genom att se det i dem först. Det verkar som att det är tryggare att lägga det hos andra än hos mig själv.

Ett exempel på detta kan vara om jag blir arg eller frustrerad i situationer när jag inte vet vad jag ska säga. Om du då befinner dig i en situation med en grupp där andra är tysta så kanske jag tänker 'usch vad dom är arga som sitter tysta'. Här tar jag inte ansvar för min egen ilska och skulle någon i gruppen vid ett senare tillfälle bli arg av någon helt anledning så tänker jag 'se, jag hade rätt'.

Många rätt och fel i diskussioner i intima relationer härstammar från att vi blir dåliga lyssnare för att vi projicerar allehanda ting på den andre, det vill säga att vi tror saker om den andre som inte stämmer. Istället handlar de istället ofta om saker i oss själva som vi inte bearbetat och fortsätter att göra sig påminda tills vi lärt oss det vi behöver lära.

Receptet för att dra utnyttja detta fenomen till sin fördel är att öka sin självinsikt genom att vara uppmärksam på de reaktioner man får på andras människors beteenden och lära sig att titta inåt istället för att skuldbelägga andra för mina eventuella jobbiga känslor.

Artikel: Andra människor som filmduk för din egen story!

Det vi talar om ovan kallas med ett tjusigt ord för projektioner. I detta nummers artikel kan du följa med på en fördjupning i detta ämne sett ur perspektivet att vi använder andra som filmduk för våra inre draman. Artikeln hittar du på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-fjorton/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Ta ingenting personligt. Inget som andra gör är på grund av dig. Vad andra säger och gör är en projektion av deras egen verklighet, deras egen dröm. När du är immun mot andras åsikter och handlingar behöver du inte längre vara ett offer för onödigt lidande.'
(Don Miguel Ruiz)