I lektion 9 av Relationsskolan lär du dig mer om de sex mänskliga behoven.

Vi hoppas du haft utbyte av förra lektionen av Relationsskolan och av kunskapen om de sex mänskliga behoven. Vi hoppas att dina och andras behov i relationer blir ytterligare tillfredsställda genom denna lektion i Relationsskolan!

I denna video berättar Markus Amanto mer om de sex mänskliga behoven och deras påverkan på din relation.

Kära deltagare i Relationsskolan! Det gläder oss att du varit med oss genom nio nummer nu och därmed klarat av den första tredje-delen av Relationsskolan som vi valt att kalla Grundläggande Relationskunskap.

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök