Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

När det är vår i luften så spritter känslorna i kroppen på många håll. Det finns olika tider på året och i livet som lämpar sig för olika saker. Kanske är hösten det mest naturliga tillfället för att fundera över året som gått, men gör vi reflektionen till en vana i relationen skapar vi förutsättningar för att växa starkare, gladare och mer passionerade tillsammans.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

En lektion i reflektion!

Vi har sagt det förr, och det tål att upprepas, det som inte utvecklas och växer, det dör så sakteliga. Det finns inte i universum, inte i naturen, inte i ens i vårt eget inre, någon form av så kallat status quo där tingen är oföränderliga.

Ett utmärkt sätt att ge något utvecklande uppmärksamhet som stimulerar det till växande och livskraft är att reflektera aktivt över det. När det handlar om en relation så kommer den verkliga kraften när vi tillsammans reflekterar aktivt.

En av grundförutsättningarna för att kunna reflektera tillsammans på ett bra sätt är ofta att ta makten över sin egen tid. Det är lätt hänt att vi upplever att vi har ont om tid och i ivern att få avklarat en massa världsliga ting på kort sikt missar att avsätta tid tillsammans med vår partner till att tala om det som ger tillfredsställelse och lycka på lång sikt.

Det är upplevelserna, känslorna, vi minns och det är dem vi ska använda oss av när vi reflekterar för att skapa kraftfulla lärdomar. Hur väl vi förmår ta hand om och bearbeta dem tillsammans, avgör hur bra vi utvecklas tillsammans i relationen.

Många onödiga konflikter kan bromsas i sin linda, förståelsen för varandra fördjupas och kärleken förstärkas genom att tillsammans föra reflekterande samtal kring relationen. Det är som med en bil, gör man mindre regelbundna underhåll slipper man de där stora kostsamma reperationerna då hela motorn havererat.

Artikel: Reflektera mera för kär lek!

Denna lektions artikel handlar om reflektion som ett sätt att uppnå det du vill ha ut av livet och av dina relationer. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-nitton/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Utan djupare reflektion förstår man från det dagliga livet att man existerar för andra människor.'
(Albert Einstein)