Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Det känns extra speciellt att skriva till dig nu när du varit med oss i ett tag. Fem lektioner med dig som deltagare i Relationsskolan är en ära för oss! Vi ser fram emot att under de kommande numren servera dig många tänkvärda, inspirerande och användbara ting kring relationer.

Varma hälsningar,
Relationsskolan.se

Kontroll var ordet!

Vi har alla olika behov av kontroll i våra relationer och likt ett par går de hand i hand, kontrollen och tilliten. När vi känner en hög grad av tillit kan vi släppa på vårt behov av kontroll och vice versa. När vi känner oss osäkra och har en bristande tillit då lägger vi också mer energi på att få kontroll över omständigheterna i våra liv i allmänhet och vår partner i synnerhet.

Där vi tror att kontrollen över hur vi upplever våra liv finns skulle vi kunna kalla kontrollrummet. Om vi tror att andra människor har kontroll över oss eller att något annat i vår omgivning styr över våra liv så betyder det att vårt kontrollrummet finns utanför oss själva. Om vi tror att vi själva styr över hur vi upplever våra liv så betyder det att vi anser att kontrollrummet finns inom oss själv.

Försök att kontrollera vår partner, att ta över deras kontrollrum, uppstår i situationer där vi känner oss hotade, där rädslan är starkare än tilliten. Det vi upplever som hotat är möjligheten att få våra grundläggande behov tillfredsställda eller vår självbild, hur vi ser oss själva och vårt liv.

Om jag istället ägnar mig åt att lära mig hur kontrollerna fungerar i mitt eget kontrollrum så kommer min förmåga att nå tillfredsställelse att öka markant. Att alltid eller oftast vilja ha rätt, en form av kontroll, kan vara bland det mest förödande som finns för kärlek och lusten i en relation.

Artikel: Men vem är det som kör egentligen?

Detta nummers artikel handlar just om kontroll i relationer och hur detta behov kan påverka oss och de oss kära på ett avgörande sätt. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-sex/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'För att åtnjuta frihet måste vi kontrollera oss själva.'
(Virginia Wolf)

'Den som kontrollerar nuet, kontrollerar historien. Den som kontrollerar historien, kontrollerar framtiden.'
(George Orwell)