Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Som du kanske förstått sedan tidigare är en av våra lärare som vi beundrar och respekterar Anthony Robbins, en amerikan som utvecklar, utbildar och utmanar människor. Han har ett uttryck som säger 'Live with passion!' Denna lektion av Relationsskolan handlar om just passion och i detta fall om passion i relationer.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

En magnet utan polaritet är kraftlös!

En magnet är som allra mest användbar för oss när det finns en tydlig polaritet mellan dess båda ändar. Det är då det verkligen händer saker i omgivningen, speciellt för saker gjorda av metall. Attraktion uppstår och saker och ting dras till varandra.

Samma sak är det i en relation. Relationer tar generellt inte slut på grund av brist på kärlek, oftare tar de slut på grund av brist på polaritet. Polaritet uppstår genom tydliga olikheter. Ofta när vi först möter en person skapas kärlek, som ligger till grund för relationen, genom att vi upplever likheter, gemenskap, lika syn på livet.

Passionen uppstår i olikheternas rike, den strömmar ur polaritetens källa. Olikheterna vi i en parrelation behöver förmå tillåta är den manliga respektive den kvinnliga energin. När dessa två blir tydliga motpoler, tydliga polariteter, då händer det precis som med magneten saker och ting och attraktion uppstår.

Det finns en risk i dagens samhälle att vi i vår strävan efter jämlikhet mellan könen förlorar polariteterna och passionen. En lång relation fylld av livslust består av ömsesidig respekt, kärlek som skapar stabilitet och polaritet som skapar lust och livsglädje.

Artikel: Polaritet - passionens källa!

I denna lektions artikel utvecklar vi resonemanget kring manlig och kvinnlig energi, kring polaritet och passion. Vi kommer att återkomma till detta ämne även framöver. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-sexton/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Hitta personen som kommer att älska dig på grund av era olikheter och inte trots dem så har du funnit en älskare för livet.'
(Leo Buscaglia)