I lektion 25 av Relationsskolan talar vi om positiva och negativa spriraler, hur det fokus du väljer påverkar hur du och din relation utvecklas eller försämras.

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Vi hoppas att denna lektion av Relationsskolan ska vara ett bidrag till din dag, din morgon eller din kväll. Att det blir en del av en positiv spiral för dig, en inspiration, en glädje, en känsla av att du kan göra skillnad i världen och i ditt liv.

I denna video berättar Markus Amanto om hur ditt fokus och dina tankar är avgörande för hur din relation utvecklas.