Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Vi hoppas att denna lektion av Relationsskolan ska vara ett bidrag till din dag, din morgon eller din kväll. Att det blir en del av en positiv spiral för dig, en inspiration, en glädje, en känsla av att du kan göra skillnad i världen och i ditt liv.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Gå framåt eller gå bakåt?

Det sägs att det finns en regel för allt levande som lyder: 'Allt som inte växer, dör så sakteliga'. Att vi alltid rör på oss antingen framåt eller bakåt, antingen i en positiv spiral eller negativ spiral, men vi rör på oss.

Dessa negativa eller positiva spiraler påverkar kvaliteten på våra presetationer, våra relationer och vårt liv.

Till exempel i en relation om vi tror att vi kan skapa den fantastiska relation som vi alltid drömt om och vi ger allt vi har och fokuserar på allt bra i relationen och förstärker känslan av vår potential att påverka relationen i en positiv riktning.

Vi kan också skapa en nedåtgående spiral där vi inte tror på relationen och där vi väljer att fokusera på allt som inte fungerar och får då hela tiden bekräftelse på att denna relation inte fungerar.

I relationer, oavsett om det är på jobbet eller privat så gäller det att fånga negativa spiraler i sin linda. Om man känner att den andre slutat bidra till relationen så gäller det att ta upp och prata om det så tidigt som möjligt och att man är väldigt tydliga och att man är överens om att man är överens så det blir 'vi-klart' istället för 'själv-klart'.

Vi behöver medvetet mata våra tankar med positivt bränsle, precis som man matar in vedträn i en eldstad, för att i våra tankar skapa positiva spiraler som leder till mer glädje, mer livskvalitet och mer kärlek.

Ett utmärkt sätt att kickstartade en positiv spiral är att le. Le mot dig själv i spegeln det första du gör på morgonen, oavsett hur läskig individen på andra sidan ser ut just då. Le mot människor du möter. Det finns otaliga historier om där ett leende spritt sig som ett löpeld och skapa fantastiska saker i slutänden. Du har ingen aning om vad du kan initiera genom att dela ett leende med en främling du möter ute på stan!

Artikel: Gå framåt eller gå bakåt? Gå uppåt eller gå neråt?

Om just detta med positiva och negativa spiraler skriver vi mer om i denna lektions artikel. Artikeln hittar du på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tjugofem/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Framgång (fram-gång) är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm'
(Winston Churchill)

'Den enda säkra vägen till framgång är att ge mer och bättre service än vad som förväntas av dig, oavsett vilken uppgiften är'
(Og Mandino)