I lektion 24 av Relationsskolan lär du dig om hur kärlek och intimitet samverkar, hur dessa två centrala begrepp i en relation hänger samman.

Genom åren har vi självklart lärt oss mycket genom vår egen relation, och andra tidigare relationer i våra liv. Samtidigt har en fantastisk källa till visdom i relationer varit de många kurser och utbildningar vi deltagit i på temat relationer.

I denna video berättar Markus Amanto om hur kärlek och intimitet samspelar i en relation.