Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Genom åren har vi självklart lärt oss mycket genom vår egen relation, och andra tidigare relationer i våra liv. Samtidigt har en fantastisk källa till visdom i relationer varit de många kurser och utbildningar vi deltagit i på temat relationer.

Vi kommer att genom Relationsskolan och artiklar i denna att fortsätta dela med oss av det vi lärt oss.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Kärlek och intimitet - ett dansant par!

Vad skiljer en vänskapsrelation från ett parförhållande? Även om det ligger nära till hands att svara sex, så är istället intimitet något som bara till fullo uppstår när vi lever i en parrelation med en annan människa.

Förhållanden dör sällan av brist på kärlek, de dör oftast av brist på polaritet eller intimitet. Det finns många faktorer som spelar in på graden av polaritet och vi kommer i senare eBrev att återkomma mer till dynamiken, eller bristen på densamma mellan manliga och kvinnliga energier.

Att bevara intimiteten i en relation kräver medveten aktion och vilja. Belöningen för detta arbete omätlig. I veckans artikel som du finner nedan kan du läsa mer om dansen mellan just intimitet och kärlek.

Tre stadier av en kärleksrelation!

Det finns tre stadier av kärlek och som vi rör oss genom i våra kärleksrelationer:

  1. ALLT HANDLAR OM MIG
    Jag fokuserar på vad jag vill få ut och försöker kontrollera saker i relationen genom att använda mig av omvärlden utanför relationen.
  2. JÄMLIKHET/BYTESHANDEL
    Jag ger för att få, om du gör det för mig så gör jag det för dig, fokus på att möta både mina och dina behov
  3. DINA BEHOV ÄR MINA BEHOV
    Jag gör det till min livsuppgift att uppfylla min partners behov och fortsätter oförtrutet tills jag gjort det.

Artikel: Kärlek och intimitet!

I artikeln kan du denna gång läsa om samspelet mellan kärlek och intimitet. Artikeln hittar du på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tjugofyra/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

‘Så snart kärleksrelationen inte leder mig till mig själv, så snart jag i en kärleksrelation inte leder den andra personen till sig själv, så är den här kärleken, även om den verkar som den mest säkra och extatiska bindning jag någonsin upplevt, inte verklig kärlek. För verklig kärlek är hängiven till att kontinuerligt bli mer.’
(Leo Buscaglia)

‘En människa kan inte vara bekväm utan sitt eget godkännande.’
(Mark Twain)