I lektion 23 av Relationsskolan tar vi upp något som är grundläggande för mänsklig existens och välmående, nämligen bekräftelse.

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Det är en fantastisk höstdag utanför fönstret när vi skriver detta och vi hoppas att vi kan förmedla en del av den skönheten till dig genom det här numret av Relationsskolan!

Vi hörde vid ett tillfälle om en stam i Afrika vars värsta straff inte är fängelse eller böter och inte heller dödsstraff. Nej, det värsta straffet de utdelade för grova brott var att personen som begått brottet fick bo kvar i byn, men ingen i byn tittade på personen, skapade ögonkontakt, tilltalade personen eller på något som helst sätt låtsades om att personen fanns över huvudtaget. De personer som blev dömda till detta blev ofta mycket sjuka efter en tid, vissa dog till och med i bristen på mänsklig bekräftelse.

I denna video berättar Markus Amanto om vikten av bekräftelse och olika sätt att bekräfta varandra på.