Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Det är en fantastisk höstdag utanför fönstret när vi skriver detta och vi hoppas att vi kan förmedla en del av den skönheten till dig genom den här lektionen av Relationsskolan!

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Att bekräfta eller inte bekräfta - det är frågan!

Se mig! Se mig! En önskan så mänsklig, så vardaglig och så viktig.

Få saker är så kraftfulla som vad vi människor är beredda att ta oss till för att bli bekräftade. Om vi inte får det på ett sätt så prövar vi ett annat. Mången konflikt, mången osäkerhet, mången rädsla är det som genom årtiondena sprungit ur bristen på bekräftelse.

Vårt samhälle idag, våra arbetsplatser, våra hem och våra liv tenderar att bli mer High Tech för var dag som går. Vi tror att när världen blir mer och mer High Tech så kommer behovet av High Touch att öka i proportion. Om High Tech är mötet mellan teknik och människa, så handlar High Touch om mötet mellan människa och människa. Att i det mötet människa och människa beröra varandra.

Ett utmärkt sätt att beröra varandra är genom bekräftelse. Den kan vara verbal, skriven eller icke-verbal. Tänk vad en lite-längre-än-normalt ögonkontakt kan göra, ett leende, en lapp på kylskåpsdörren om vad du betyder i mitt liv.

Jag ser dig. Låt hela din själ, hela din ande, hela ditt varande sjunga detta budskap när du mötet andra människor så kommer fantastiska ting att ske i ditt och andras liv. Vi skrev tidigare att feedback är en underbar gåva. Kärnan i den gåvan är bekräftelsen.

Artikel: Att bekräfta eller inte bekräfta, det är frågan!

Denna lektions artikel handlar som du säkert gissat om bekräftelse. Du hittar den som vanligt genom att klicka på nedanstående länk för att läsa artikeln. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tjugotre/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet

"Om du vill att dina meriter ska bli kända, bekräfta andra människors meriter"
(Ordspråk med okänt ursprung)