Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Vi har haft en härlig tid med varma mänskliga möten när vi skriver detta. Vi hoppas kunna förmedla vidare den känslan till dig med denna lektion av Relationsskolan som handlar om något mycket viktigt! Har du förresten märkt att du numera längst ner i dessa utskick finner en möjlighet att tipsa andra om att prenumerera och bli deltagare i Relationsskolan?

Med kärlek,
Relationsskolan.se

De tillstånd vi värdesätter mest!

Vad du väljer, medvetet eller omedvetet, att värdesätta mest här i livet kommer att ha en dominerande påverkan på utformningen av ditt liv. Det kommer att påverka dina val, det kommer att påverka vem du väljer att dela ditt liv med och det kommer att påverka hur lycklig du kommer att vara. Att leva sina värderingar i sin vardag är en god grund för kraftfull och beständig lycka.

En värdering är till syvende och sist ett tillstånd som vi strävar efter att uppnå. Vi kan dela upp värderingar i två huvudkategorier; tillstånd och instrument. Tillståndsvärderingar handlar ofta om känslor, känslotillstånd som jag värdesätter högst här i livet och som jag strävar efter att uppnå. Instrumentvärderingar kan vi också kalla medel, de är saker jag jag värdesätter, men om vi gräver lite djupare så är de medel eller instrument på vägen till mina tillståndsvärderingar.

Ett exempel på en instrumentvärdering är pengar. Jag kanske värdesätter pengar mycket högt, de är viktiga för mig i livet och detta påverkar mina val. Egentligen är dock pengarna bara ett instrument för att uppnå en känsla eller ett tillstånd, exempelvis glädje. I detta fall associerar jag troligen att när jag har mycket pengar så kommer jag att känna mig glad.

Vi har också olika regler inprogrammerade i oss själva som talar om för oss vad som måste ske för att vi ska uppleva det tillstånd vi eftersträvar. Problemet är att många av oss gjort dessa regler mycket tuffa, nästintill omöjliga, att uppnå. Det medför att vi lever ett liv där vi inte är så lyckliga som vi förtjänar.

Att vid behov se över sina värderingar och regler och göra nödvändiga förändringar är bland det mest kraftfulla man kan göra för att förändra kvaliteten på sitt liv.

Artikel: Det värdefullaste jag vet!

Det allra värdefullaste, det tillstånd jag värdesätter mest här i livet och hur detta påverkar mitt liv. Det handlar denna lektions artikel om. Artikeln hittar du på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tjugotvaa/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Mina värderingar, våra värderingar, handlar inte om att peka finger. De handlar om att erbjuda en hjälpande hand.'
(Kathleen Blanco)