I lektion 3 av Relationsskolan lär du dig om bron över kärleksfloden och hur den kan hjälpa dig i din relation.

I tider då det skrivs mycket i media om konflikter i olika delar av världen kan det vara en god idé att skärskåda hur vi kan lära oss kommunicera bättre i våra mest intima relationer. Eller i alla de relationer vi skulle önska vore som mest intima! I denna lektion i Relationsskolan handlar det om ett av de hjälpmedel som betytt allra mest för vår egen relation...

I denna video berättar Markus Amanto om bron över kärleksfloden och hur den kan hjälpa dig i din relation.