I lektion 2 av Relationsskolan lär du dig om den grundläggande skillnaden mellan att fokusera på att förstå eller på att bli förstådd.

Det är vår förhoppning att du förstår innebörden i detta nummer av Relationsskolan. Denna gång handlar det om ett enkelt och samtidigt utmanande perspektiv som kan förändra de mest problematiska relationer.

Är du en person som i dina relationer till andra människor oftast strävar efter att bli förstådd eller efter att förstå andra? Vilket du väljer, framförallt när du hamnar i konflikter eller gräl, kommer att vara mycket avgörande för om du och din partner kommer närmare eller längre ifrån varandra, om ni blir lyckligare eller olyckligare tillsammans.

I denna video berättar Markus Amanto om hur skillnaden mellan att fokusera på att förstå eller på att bli förstådd påverkar din relation.