Par med bärbar dator studerar relationer

Hej!

Det är vår förhoppning att du förstår innebörden i detta nummer av Relationsskolan.

Denna gång handlar det om ett enkelt och samtidigt utmanande perspektiv som kan förändra de mest problematiska relationer.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Skillnaden mellan att bli förstådd eller att förstå!

Är du en person som i dina relation till andra människor oftast strävar efter att bli förstådd eller efter att förstå andra? Vilket du väljer, framförallt när du hamnar i konflikter eller gräl, kommer att vara mycket avgörande för om du och den andra personen kommer närmare eller längre ifrån varandra, om ni blir lyckligare eller olyckligare tillsammans.

Första gången vi blev konfronterade med detta perspektiv på relationer var av en god vän, Bosse. Vi blev helt paffa inför hur enkelt och ändå fundamentalt genomgripande dessa två fokusar är i våra relationer.

Vi vill hävda att i alla diskussioner och konflikter som är i en nedåtgående spiral mot negativitet, där parterna känner sig låsta eller där stridens hetta växer sig starkare, så handlar det om att det för mycket fokus på att göra sig förstådd istället för att ägna sig åt att förstå den andra parten.

För att förstå finns det ett gyllene verktyg i att kunna ställa frågor. Fråga med utgångspunkten att förstå den andra personens världsbild. Ge er av på en gemensam resa genom varandras inre paradigm och syner på världen. Om du vill förstå en annan människa behöver du gå ett antal mil i deras mockasiner.

Artikel: Har du förstått att det inte handlar om att bli förstådd?

Detta nummers artikel handlar just om att sträva efter att bli förstådd eller att sträva efter att förstå och vilken skillnad detta kan göra i våra relationer. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tva/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Fred kan inte uppehållas med kraft, den kan bara uppnås genom förståelse.'
(Albert Einstein)