Par med bärbar dator studerar relationer

Att känslor spelar en viktig roll i våra liv och framförallt i våra relationer kan nog de flesta skriva under på. Sedan är åsikterna mer delade huruvida man faktiskt kan påverka sina känslor, till och med styra över dem eller om de är som vädret, de kommer och går och det gäller att lära sig att hantera dem efter bästa förmåga.

Innan vi ger oss i kast med de sju känslorna som är temat för denna artikel, så ber vi om ett ögonblicks tålamod då vi först vi delge dig lite bakgrundsinformation. Inom facket för framgångs- och rikedomstänkande finns en bok som i stort sett alla refererar till. Den har många år på nacken och har lästs av miljoner och åter miljoner. Boken heter på engelska ”Think and grow rich” och är skriven Napoleon Hill efter att denne blivit inspirerad av Andrew Carnegie att skriva denna bok. Det som Carnegie inspirerade Hill till vara att studera framgångsrika människor för att se vad som kännetecknade dessa.

25 års hängivna studier

Napoleon Hill ägnade 25 år av sitt liv åt detta förvärv och resultatet blev bland annat denna bok där han beskriver de gemensamma nämnare som han fann oss rika människor, rika i bemärkelsen pengar och levnadsmässigt i form av meningsfullhet, givande relationer och glädje. En av hans viktigaste upptäckter var just att dessa människor hade gemensamma nämnare, gemensamma egenskaper som la grunden till deras framgång inom flera områden i livet. Den andra av hans viktigaste upptäckter var att ingen av dessa egenskaper var medfödd. Alla gick att lära sig genom att vara en idog student i livet och villig att träna.

En av de gemensamma nämnarna han fann var att de människor hade en utvecklad relation till sitt undermedvetna. Det vill säga att de hade gjort de fantastiska krafterna som härbärgerar i vårt undermedvetna till en kompanjon i livet. De hade lärt sig hur de kunde använda sig av denna kraft för att uppnå mer av vad de ville ha i livet. Hill kom fram till att det undermedvetnas främsta språk var det känslomässiga. Genom att odla positiva känslor och lära dig att ge dig negativa så lite plats som möjligt kan du därmed påverka ditt undermedvetna i positiv riktning.

De viktigaste positiva känslorna

Du sju viktigaste positiva känslorna är enligt Napoleon Hill:

• Viljan
• Tron
• Kärleken
• Erotiken
• Entusiasmen
• Romantiken
• Hoppet

Han gör klart att det finns fler positiva känslor, men att dessa är de viktigaste och det är de sju som vi här ska kasta relationens ljus på. Hur kan vi i en relation användas oss av denna upptäckt så att den hjälper oss att få mer av det vi vill ha i våra relationer?

Viljan

Vi kan likna viljan vid dirigenten i ditt liv och dina relationer. Det är den som skiljer dig från ett menlöst mähä som driver hipp som happ med vinden oförmögen att skapa det liv han eller hon önskar. Det är viljan som förmår dig att ta stegen i rätt riktning mot det du vill uppnå. Det är den som är grunden till disciplinen som lägger grunden till din frihet. Med en stark, vältränad vilja kan du ge dig hän fullständigt i en relation trygg i vetskapen om att du är en egen individ som förmår sätta gränser när det behövs på ett tydligt och kärleksfullt sätt.

Viljan tränar du bäst som du tränar dina muskler på gymmet. Börja med små vikter och bygg upp viljemuskeln efter hand. Börja med att lyssna några sekunder extra uppmärksamt på din partner fast dina tankar vill dra iväg åt annat håll eller ta tag i den där lilla hushållsuppgiften som du egentligen vill skjuta upp till en annan dag.

Tron

Tron kan försätta berg sägs det. Kenny Bräck, framgångsrik racerbilsförare, stod på scenen vid en gala och härrörde en stor del av sin framgång till en dåres övertygelse. När alla runt dig tvivlar och tror att det inte går, det är då tron bär dig framåt till platser som de som saknar denna starka tro aldrig får uppleva. Intimiteten som öppnar sig för de som förmår arbeta sig igenom en jobbig konflikt, tillfredsställelsen att som man ha stått rak i ryggen genom en kvinnans känslostorm i tron om att hon behöver dig som mest just då, glädjen då din partner klarar av något som var riktigt svårt och som han eller hon fixade tack vare att du trodde på honom eller henne när det såg som mörkast ut.

Behöver du hjälp med att tro? Spendera tid med barn. Oförstörda av våra vuxna begränsningar tror de på att jultomten lagom till julen, att de kan få en 25-meters lekbassäng på bakgården bara de tror tillräckligt, att de kan bli både brandmän och fotbollsproffs samtidigt när de blir stora. Låt dig inspireras!

Filippa: Det som har stärkt mitt självförtroende mest är när jag lyssnat på min intuition och inte mitt rädda ego. När jag tagit mig tid att sätta mig en stund och tittat på något vackert och ställt en fråga så som ”hur ska jag lösa X på enklast och bästa sätt?” och verkligen lyssnat på de olika svaren som kommer upp. Ju fler gånger jag gjort detta ju enklare är det för mig att skilja på rädsla och intuitionen.

Musik som får mig på bra humör hjälper mig också när mitt självförtroende svackar, jag tänker klarare då och kommer lättare på bra lösningar till utmaningarna och får bättre resultat vilket ger ökat självförtroende.

Kärleken

Måhända är kärlekens plats i en relation uppenbar. Såsom Jim Rohn, framgångsrik amerikansk affärsman och talare, säger: ”En man som på väg till jobbet kan känna sin dotters kyss på sin kind, vem kan störa honom? En man som efter att ha gått ut genom dörren kan känna sin frus armar om sig, han är oövervinnelig”.

Klart är att oavsett om du lever i en parrelation eller har vänner som du känner att starkt utbyte av kärlek med så kommer det av vara en formidabel kraft som hjälper dig fram genom livet. Och kom ihåg att det är med kärlek som det är med feedback, om du inte får tillräckligt så ge lite mer.

Erotiken

Det engelska uttrycket för sexlust, sex drive, säger egentligen allt. Drive betyder ju en drivkraft, en motor. Sex väcker känslor, det har i vissa sammanhang fått tabustämpel, det slår tittarrekord när TV4 visar en brittisk serie som hjälper människor att få tillbaka juicen i sin relation. Något Napoleon Hill fann som gemensam nämnare hos framgångsrika människor var att de hade en levande sexlust som de gjort till en bundsförvant i livet.

En god vän jobbade som konsult med en ledningsgrupp bestående av män i övre medelåldern. De beskrev hur de var ineffektiva, lågpresterande och hade mycket konflikter. Efter att ha betat av traditionella möjliga orsaker på arbetsplatsen fann de att det egentliga problemet låg i att de var så okåta allihopa. De jobbade så hårt att de var så trötta när de kom att de inte orkade tända på sina fruar och därmed dog deras relationer så sakteliga i bristen på liv och med dem också deras eget välmående.

Entusiasmen

När var du riktigt entusiastiskt över något senast? Inte så där tråkigt vuxen ”ja, det här är kul”, utan på ett barnsligt vis fullkomligt uppfylld i hela kroppen av hur kul något kommer att bli eller är. En italiensk läkare och schaman vi träffat hävdar att patologiska åkommor och psykiska sjukdomar i grund och botten är frusen passion. Entusiasm är definitivt närbesläktad med passion och föder vår livsenergi.

Precis som med de andra känslorna så går det att öva på att ge denna mer plats i våra liv. Öva på något litet som du tillåter dig att bli mer entusiastisk över än vanligt. Entusiasmen är som en muskel, ju mer du tränar den, desto starkare kommer den att bli. Vill du uppleva verklig mirakel i din relation, ta reda på vad som är som viktigast för din partner, kanske en hobby eller någon aktivitet, och bli riktigt entusiastisk över det som är viktigt för din partner.

Markus: Det här har för mig varit en viktig känsla i relationer. Att tillåta mig att vara entusiastisk, jag sammankopplar den mycket med lekfullhet också.

Den skapar en slags frihet, det blir liksom lättare att andas i livet och relationen när man tillåter sig en dos entusiasm.

Romantiken

När tände du stearinljus som sken över en vacker dukning på tu man hand med din livskamrat senast? När spelade du senast klassisk musik, eller vilken musik det nu är som går raka vägen förbi all logik i din hjärna och in till en plats där tonerna dansar fritt förförda av ögonblicket, samtidigt som du såg in i din livskamrats ögon såsom de var oändliga brunnar som du för första gången speglade dig i?

Det är viktigt att komma ihåg att romantik inte behöver vara så komplicerat, det behöver inte vara en hel helg på något spa någonstans, det kan vara en kort stund i vardagen där du gör det där lilla extra som får relationen att leva upp.

Markus: Oj, så lätt den här känslan kan komma bort i vardagen. I alla fall i min vardag. Jag har funnit att en av nycklarna till att komma ihåg att skapa ögonblick av romantik tillsammans med min partner är att skapa ögonblick av romantik för mig själv.

När jag låter mig omslutas av härlig pianomusik sittandes med utsikt över en spegelblank sjö så påminns jag om romantikens viktiga plats i mitt liv för att höja det från ett vardagligt görande till en vacker dans. Då blir jag också inspirerad att skapa romantik för andra.

Hoppet

I filmen ”Nyckeln till friheten” om en man som oskyldigt blir dömd till livstids fängelse och senare rymmer till friheten säger huvudpersonen vid ett tillfälle ”rädsla kan hålla dig fången, hopp kan göra dig fri”. I en relation blir hoppet vanligtvis tydligast i tider när vi har det tufft i relationen, kanske i tider av konflikter och gräl. Blir jag då fångad av rädslan och börjar fantisera om ett liv utanför relationen? Eller behåller jag hoppet nära mitt hjärta, stark i hoppet om att vi kan hitta tillbaka till lusten, passionen och glädjen igen?

Ett svenskt uttryck säger ju att så länge det finns liv så finns det hopp. Kanske är det också tvärtom, att så länge det finns hopp hos båda parterna i en relation, så länge finns det också liv i relationen.

Avslutningsvis

Träna dessa sju känslor. Alla är vi barn i början. Tillåt detta att kännas en smula hackigt i början. Alla mästare har en gång varit en katastrof. Hitta sammanhang att odla dessa sju känslor i så kommer övriga positiva känslor att komma som brev på posten.

Kom ihåg att positiva och negativa tankar och känslor inte kan sysselsätta hjärnan samtidigt. Endera av dem dominerar. Gör det till en vana att ge den platsen till positiva känslor så ofta som möjligt. Förutom att du själv kommer att blomma och frodas av detta, så kommer dina nära och kära relationer att förändras framför dina ögon.

Hemuppgift

Iaktta dig själv under en veckas tid för att lära känna dig själv bättre. Varje kväll innan du somnar skriv ner i en journal vilka som var dina dominerande känslor och tankar under dagen. Var de övervägande positiva eller övervägande negativa?