Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Här kommer en fullmatad Relationsskola. Här finner du allt från en efterlysning till information om vårt relationsstipendie och även en bonusgåva till dig som prenumerant.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Efterlysning!

Vi har fått önskemål om att skriva mer om olikheter i relationer och speciellt kulturella olikheter. För att göra detta till mer än en text som vi skriver så vill ha din hjälp att hitta par som lever lyckliga tillsammans och som har överbryggat olika kulturella bakgrunder och fått dem att berika deras relation. Känner du någon sådant par vill vi gärna att du tipsar oss så kommer vi att kontakt med dem och fråga om det går bra att vi intervjuar dem och inkluderas deras historia i framtida uppdateringar av Relationsskolan.

En modell för alla relationer!

Vad är en modellrelation? Är det ett förhållande med Heidi Klum eller Marcus Schenkenberg? Eller är det en relation som är en förebild, en modell, som andra kan ta efter? Det kan säkert vara både det ena och det andra, men i detta fallet är det relation beskriven utifrån en modell, en teori om mänskliga relationer och deras utveckling.

Enligt en man som hette Will Schutz söker vi i vår relation till andra människor tillfredsställa framförallt tre grundläggande behov, behovet av att vara igenkänd och inkluderad, behovet av att ha inflytande och behovet av kärlek. Dessa kan vara olika starka hos olika individer, men det han fann gemensamt var att tillfredsställelsen av dessa behov kom i samma ordning hos de flesta människor när vi inleder en ny relation/grupp och efterhand som denna mognar och utvecklas.

Han formulerade sina tankar i en modell kallad FIRO som handlar mycket om våra känslor och hur dessa påverkar oss i relation till andra och hur detta i sin tur påverkar vår effektivitet och vårt välmående. Effektivitet vad gäller att lösa uppgifter är störst i en mogen relation då minst energi går åt till relationerna i gruppen. Näst störst är denna effektivitet i omogna grupper, och minst effektiv att lösa uppgifter är gruppen i den så kallade rollsökningsfasen då mycket energi går åt till relationerna inom gruppen då man befinner på väg från omogna till mogna och öppna relationer.

Artikel: En modellrelation!

Denna lektions artikel handlar om en modell för relationer som på ett överskådligt sätt illustrerar mycket av dynamiken i våra relationer. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-sjutton/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Du har väl inte missat : Relationsstipendiet!

Genom Lycka.se delar vi varje år ut två stycken stipendier, Lilla och Stora Relationsstipendiet. Det är vår tro att mycket av hur vi beter oss i relationer senare i livet påverkas av vad vi lär oss om relationer under våra unga år. Vi har därför valt att dela ut dessa stipendier till barn/ungdomar som är ett föredöme för andra i sitt sätt att bemöta andra unga människor i sin omgivning med respekt, kärlek och äkthet. Helt enkelt någon som är en riktigt god vän oavsett om man är goda vänner eller ej.

För att vi ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt besöka och följa upp stipendiaterna är stipendiet begränsat till barn och ungdomar i följande län: Stockholm, Uppsala och Södermanland. Känner du någon som du vill nominera till stipendiet eller kanske känner du en lärare som du kan tipsa om stipendiet så att deras skola kan se vilka barn/ungdomar som de skulle vilja ge stipendiet?

Du hittar mer på vår hemsida: http://www.lycka.se/relationsstipendiet/.

Citatet!

'Vi behöver andra. Vi behöver andra att älska och att bli älskade av. Det finns inget tvivel om att utan det, skulle vi också, liksom spädbarnet som lämnas ensamt, sluta att växa, sluta att utvecklas, välja galenskap och till och med döden.'
(Leo Buscaglia)