I lektion 21 av Relationsskolan är ämnet konflikter och konflikthantering som hör till de vanligast frågorna när problem har uppstått i en relation. Lär dig förebygga och hantera konflikter.

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Förhoppningsvis har du hunnit träna på feedback som vi talat om i en tidigare lektion, för denna gång tar vi upp ett tillfälle när feedback kan vara riktigt bra att använda. Nämligen i samband med konflikter.

I denna video ger Markus Amanto dig tips och råd för hur du kan hantera konflikter i relationer.