I denna video ger Markus Amanto dig tips och råd för hur du kan hantera konflikter i relationer.