I lektion 8 av Relationsskolan lär du dig om de sex mänskliga behoven.

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Det är en lite kylslagen kväll ute på veranda när vi skriver detta. Kvällsdiset har lagt sig som en matta över landskapet.

I denna video berättar Markus Amanto om sex stycken mänskliga behov och hur de påverkar din relation.