Par med bärbar dator studerar relationer

Hur kommer det sig att vi ofta vet vad vi borde göra eller vill göra men gör inte det eller gör tvärt om?

Hur kommer det sig att vi kan vara kvar i vanor som vi vet inte är bra för oss till exempel röka, äta för mycket och titta på program på TV som inte gagnar oss i långa loppet?

Vad är det för behov som vi vill tillfredställa och som gör så ont när de inte är tillfredställda?

Vi har sex stycken behov, de fyra grundläggande är visshet, ovisshet, betydelsefullhet (att vara unik) och tillhörighet (att vara i relation med andra). De två andra behoven är att växa som människa och att bidra till ett större sammanhang, till exempel samhället vi bor i eller världen vi lever i. De senare två kan vi först tillfredställa när de fyra grundläggande är tillräckligt tillfredställda så nedan kommer vi första att börja med de fyra grundläggande behoven.

De fyra första behoven

De fyra första behoven är alltså:

  • Visshet
  • Ovisshet
  • Betydelsefullhet
  • Tillhörighet

Visshet

Det första behovet är känslan av visshet. Det kan vara trygg i sin identitet/ den man är, det kan vara visshet i form av trygghet i sina relationer, ekonomisk trygghet och det kan vara att känna att man har kontroll på läget. Känslan av att veta vad man gör, hur man gör det och varför man gör det.

Om det blir för tryggt så har vi tråkigt och då har vi ett annat behov som är en polaritet och som behöver tillfredsställas, nämligen ovisshet eller variation.

Ovisshet

Det andra behovet är känslan av ovisshet eller variation. Vi vill ha överraskningar (bara de som vi vill ha, annars kallar vi dem för problem), äventyr, utmaningar och förändring. Vi vill känna adrenalinet och kicken som det ger. Här har vi väldigt olika grad av ovisshet, variation och förändring som vi vill ha i våra liv.

Betydelsefullhet

Känslan av att känna sig unik, erkänd, bekräftad, sedd, hörd, behövd och betydelsefull. Här är vi också olika, vissa människor syns och hörs ofta, vill gärna stå i rampljuset på olika sätt. Om vi inte får bekräftelse för att vi gör något bra så gör vi något dåligt så att vi får bekräftelse, ett barn som lägger sig ner i en butik och gallskriker får ofta omedelbar uppmärksamhet från flera. Lika så människor som är sjuka eller mår psykiskt dåligt ( om de inte är så dåliga så att vi blir rädda för dem)

För att vi inte alla ska vara stora egon som bara bryr oss om oss själva så har vi ett behov till nämligen behovet av tillhörighet.

Tillhörighet

Känslan av att ha kontakt med andra, att bli accepterad av andra. Att få ge kärlek och att bli älskade. Vi har ett behov att få vara en i ett sammanhang, att få tillhöra en eller flera grupper tex. jobbet, volleyboll laget, tjejkompisarna, biokemisterna, svenskarna.

Att få ge kärlek för att det är härligt och inte för att få kärlek tillbaka (då är man ute efter att få bekräftelse.) så som vi oftast gör med barn och djur, de behöver inte prestera för att få kärlek.

Tydliggörande av de fyra första behoven

För att tydliggöra behoven mer tar vi här upp några exempel på beteenden utifrån de olika behoven.

  • Visshet: Du tänker ofta på hur det säkraste sättet att göra en sak är. Du ogillar förändring.
  • Ovisshet: Du älskar förändring och att vara utanför din trygghetszon
  • Betydelsefullhet: Du sätter dig själv före gruppen även om det innebär att du inte får vara med eller att det går ut över andra. Du sätter prestation före relation.
  • Tillhörighet: Du sätter gruppen före dig själv och andras åsikter är viktigare än dina. Relation kommer före prestation.

Vi värderar behoven olika

Vi värderar och prioriterar dessa fyra behov olika och vi rangordnar dem olika. Fyra olika topplistor för fyra fingerade personer kan alltså se ut som följer.

Fyra exempelpersoner med olika prioriteringar
Person APerson BPerson CPerson D
Tabell skapad av Media for Life
1. Visshet 1. Tillhörighet 1. Betydelsefullhet 1. Ovisshet
2. Betydelsefullhet 2. Ovisshet 2. Visshet 2. Tillhörighet
3. Ovisshet 3. Betydelsefullhet 3. Tillhörighet 3. Visshet
4. Tillhörighet 4. Visshet 4. Ovisshet 4. Betydelsefullhet

Dessa fyra olika personligheter kommer fokusera på olika saker i livet och kommer därför att fatta olika beslut i exakt samma situationer. De kommer också se på livet och det som sker ur olika perspektiv.

Markus: Det kan också vara en utmaning att i en relation hantera och tillfredsställda skilda prioriteringar av dessa behov. Om till exempel din livskamrat har visshet högst upp på sin lista och vill boka charterresor där allt är ordnat och klart med förbestämda tidsscheman.

Låt oss säga att du istället har ovisshet i toppen på din prioritering och vill boka en två-veckor djupdjungelsafari i Amazonas på rangliga träkanoter. Det kan föranleda spännande diskussioner vid middagsbordet när ni ska planera nästa ledighet.

Om man dessutom inte har förmåga att lyssna på varandra, insikten om dessa olika behov och tilliten att våga tillfredsställa hela eller delar av den andres behov så är risken för smärtsamma konflikter stor. Det händer ofta att vi har en oförmåga att stanna upp och lyssna på behoven istället för att diskutera sakfrågor.

Behöver jag tillägga att alltsammans detta är självupplevt i både tidigare parrelationer och arbetsrelationer. I arbetsfallet kan det handla om hur vi planerar projekt med tidsplanering och dylikt som blir arena för behovens krockar.

Prova själv att under en period att byta fokus så får du känna, till exempel har du fokus på trygghet prova att fokusera på hur du kan få mer äventyr i livet genom att våga kliva utanför din trygghetszon.

Kännetecken på personer som prioriterar olika behov

Om du inte kan rangordna dina egna behov så kommer här lite av det som kännetecknar personer som fokuserar på de olika behoven.

Visshet

Du gör inget som kan innebära en risk för dig på något sätt, du går troligt vis inte ut mer än nödvändigt och du har larm på även när du är hemma. Du går ut så lägger du märke till alla människor som skulle kunna skada dig eller ditt självförtroende och du umgås bara med människor som du litar fullständigt på och som du kan kontrollera, du lever inte i en relation för då blir du mer sårbar eller du lever med en person som du kan styra. Du säger ofta ”akta!”, ”det är farligt”, för säkerhetsskull, försiktig, var rädd om dig och du pratar hellre om andra än berättar om dig själv eller dina känslor. När du fattar beslut så tar du det som gör minst ont och du ser till att snabbt kunna ta dig där ifrån om det inte skulle gå som du tänkt dig.

Ovisshet

Du har inga problem i livet, du ser allt som utmaningar och äventyr. Du utsätter dig för risk hela tiden och är otålig du har inga problem med att bränna broar och satsa på det du tror på även när andra varnar dig, du flyttar ofta eller är inte hemma så ofta och har troligtvis inte ett jobb utan är investerare eller äger ditt eget företag där du självklart inte behöver vara så mycket. Du reser mycket och då gärna till ställen som kan ge dig adrenalinkickar. Du investerar hellre på börsen än sätter pengarna på banken. Du umgås med människor som kan utmana dig och som tillåter dig att vara spontan och höra av dig när du känner för det och människor som hänger med på dina äventyr.

Betydelsefullhet

Du är en person som andra ofta följer och som andra lyssnar på, du ser till att ha kunskap om ämnen som är viktiga för dig och du delar gärna med dig av dessa. Människor har ofta respekt för dig och man vet att det inte går att sätta sig på dig även om många försöker, en del kan känna sig hotade av dig och du backar inte för konflikter. Du ser till att man lägger märke till dig tex. kläder, hår, smycken, bil, röst, stora gestikuleranden, storys om dina prestationer eller dina problem som är större än alla andras. Du har inte heller några problem att roa dig själv i en grupp och du kan gå och göra något helt själv om ingen vill följa med. Du sätter uppgiften före relationen med andra.

Tillhörighet

Du är en person som lätt blir omtyckt av andra, du smälter snabbt in och hamnar sällan i konflikt med andra. Du är intresserad av andras storys och vill ogärna stå i centrum själv. Dina åsikter är oftast inte så starka och när någon frågar dig vad du tycker eller vill, svarar du ofta ”jag vet inte” eller ”det spelar ingen roll”. Följer hellre än leder. I ett projekt så ser du till att alla får vara med och tycka och att alla är nöjda innan ni fattar ett beslut. Du finns gärna till för andra och du har alltid en axel ledig om någon behöver gråta ut.

Filippa: Anthony Robbins påstår att ”Ovissheten som du klarar av att ha i ditt liv står i direkt proportion till din livskvalitet” Vad menar han med det? Jo, om du är beroende av att ha koll på din omgivning, kontrollera människor och situationer för att du är rädd för att om du inte gör det så kommer du lättare att uppleva smärta.

Behöver du dessutom ha koll på dina känslor och beteende för att om du inte har det så kommer du att uppleva smärta (till exempel, rädd för att bli dömd av andra, att inte duga som man är) eftersom det är omöjligt att kunna kontrollera allt som sker runt en.

Om detta är din situation så kommer du ha svårt för att släppa loss och lita på andra och lita på dig själv, att vad som än händer så duger du som du är, du kommer att klara av alla utmaningar som kommer till dig, du kommer helt enkelt ha svårare att njuta av livet, vara spontan, ge kärlek till andra utan att förvänta dig något tillbaka.

En sanning som ger mig trygghet är ”allt som sker har en mening som gynnar mig i långa loppet även om jag inte kan se det idag”.

Markus: Min partner och jag har haft några intressanta krockar när det gäller mitt behov av betydelsefullhet som hamnar högt på min prioritering och hennes behov av tillhörighet som hamnar högre på hennes lista.

När vi till exempel har arbetat med nätverksmarknadsföring och skulle avgöra upplägget på arbetet med människorna i vårt team. För mig var det solklart att det var resultat som gällde och skulle prioriteras, sätt upp målen och nå dem var min devis. För henne var det viktigt att vi skulle ha trevligt, skapa glädje och sociala tillfällen.

Ibland missade vi i stridens hetta att de skilda behoven bakom, men när vi kunde göra det så blev alltsammans väldigt uppenbart. Det fantastiska var att när vi kunde hitta sätt att arbeta med varandra och vårt team där vi tillfredsställde båda behoven på att bra sätt så blev både resultaten och känslan i teamet mycket bra.

Tillfredsställandet av våra behov

Allt du gör tillfredställer minst två av de fyra första behoven. Om det tillfredställer tre så kommer det att bli en vana. Om vi tar rökning igen som exempel, hur kan rökning tillfredställa dessa behov?

Jo, när du röker så tar du djupa andetag. När du tar djupa långsamma andetag så ändrar du tillstånd i kroppen även utan rök i lungorna och nikotinet får dig också att byta tillstånd (ovisshet/variation). Du blir till synes lugnare av att röka (visshet/trygghet). Ofta när människor röker gör de det i grupp och vi vet människor som röker för att det är de enda sociala stunderna på dagen (tillhörighet/relation). Många börjar röka när de är tonåringar och då känner man sig lite unik och speciell när man röker (betydelsefullhet). Vuxna kan utmärka sig genom att röka exklusiva cigarrer.

Eftersom vi ofta söker snabb njutning istället för att undvika en eventuell smärta längre fram i form av lungcancer så fortsätter vi att röka. Och vi gör det tills vi vinner nu på att sluta antingen genom att det kostar för mycket eller att vi kan få en annan njutning om vi slutar.
Till exempel att du träffar en partner som vägrar bo ihop med dig om du röker.

Vi människor tenderar att fokusera på hur vi kan göra för att få minsta möjliga smärta i livet och maximalt med njutning i livet. Som konstaterat ovan vi ofta efter omedelbar njutning, ju yngre vi är desto snabbare vill vi komma bort från smärta och få njutning. Barn vill ha mat NU, de vill vara framme NU och inte åka bil i en timme för att komma fram till lekkamraten. Oftast är det inte förrän man råkar ut för en kris, olycka eller sjukdom som man stannar upp och ifrågasätter sitt beteende och börjar att tänka på vad som verkligen är viktigt i långa loppet.

Det kan också ske en förändring genom att vi börjar fokusera på och tillfredsställa de två sista behoven som ännu inte utvecklat så mycket i denna text. Så låt oss gå vidare.

Behov nummer fem och nummer sex

De två sista behoven är alltså:

• Personlig utveckling
• Bidragande

Personlig utveckling

Det femte behovet handlar om behovet av personlig utveckling, av att växa som människa, att inse att jag är mycket mer än vad jag tidigare trott och jag höjer min standard rakt över i mitt liv. Jag kanske ser mina ovanor som att de nu är under mitt nya värde att utföra tex. se på program som inte stimulera mig, att jag fokuserar på att lära mig saker som får mig att växa och se saker ur ett nytt perspektiv.

Jim Rohn sade ”önska inte att dina problem var mindre, utan att du själv var större”.

Hur gör man då för att växa som människa? Lär känna dig själv på djupet och inse att du kommer att lära dig nya saker hela livet och du kan bli bättre på det du vill, hela livet! Lär dig att kommunicera med dig själv ännu bättre. Lär dig hur du kan få överflöd /rikedom i ditt liv inom alla områden ekonomi, kärlek, vänskap, hälsa med mera. När det känns läskigt att göra något som du vill, gör det ändå och låt bara rädslan vara där.

Bidragande

Det sjätte behovet handlar om att bidra till ett större sammanhang. För att verkligen kunna bidra till en bättre värld, ett bättre land, ett bättre samhälle behöver du växa som människa. Om du ska ha energi och tid att ta tag i de stora frågorna och utmaningarna kan du inte lägga ner energi och tid på att lösa små problem så som hur du får ihop ekonomin denna månad, vem som ska diska, vem ska hämta barnen eller onödiga missförstånd som tar tid eller energi.

Du bidrar genom hur du är och vad du gör, till exempel Nelson Mandela genom att se sin tid i fängelse som en tid där han kunde förbereda sig för att leda sitt land och skapa fred. Han valde att växa som människa i fängelset istället för att låta det krossa honom. Vi kan också välja att låta det som händer oss få oss att växa som människor så att vi kan hjälpa andra ännu mer.

Det bästa till sist

Vet du vad det bästa är?!

Om man fokuserar på att växa som människa och bidra till andra så tillfredställer man alla sex behoven samtidigt! Om man bara fokuserar på att känna till exempel visshet och tillhörighet så kommer du inte att växa och inte heller bidra till samhället och världen i samma utsträckning.

Hemuppgift

Skriv ner hur du skulle kunna göra för att se till att du växer och utvecklas som människa, det behöver inte vara så stora saker. Det kan vara att läsa en stund varje dag i böcker som utvecklar dig, lyssna på CD skivor om personlig utveckling, det kan vara att sluta använda ord som ”försöka”, ”man” eller ord/fraser som antyder att du inte är bra som du är tex. ”vad dum jag är” när man gör något eller säger något som inte var bra.

Är det något av ovan angivna förslag som du vill göra eller vad skulle du kunna göra som är ännu bättre för din personliga utveckling och som du kan börja med när du läst klart detta brev?

Skriv ner det och gå i aktion, följ upp i morgon för att se hur det gick. Fortsätt i minst 10 dagar innan du gör din slutliga utvärdering om resultatet.