I denna video berättar Markus Amanto om sex stycken mänskliga behov och hur de påverkar din relation.