Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

Välkommen till en ny lektion av Relationsskolan! Det är en lite kylslagen kväll ute på veranda när vi skriver detta. Kvällsdiset har lagt sig som en matta över landskapet. Mitt bland de kyliga vindarna i den yttre världen så hoppas vi kunna bidra med inre värme till dig i detta nummer.

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Vad är det egentligen som gör att vi gör som vi gör?

Hur kommer det sig att vi ofta vet vad vi borde göra eller vill göra men gör inte det eller gör tvärt om? Hur kommer det sig att vi kan vara kvar i vanor som vi vet inte är bra för oss till exempel att röka, äta för mycket, titta på program på TVn som inte gangnar oss i långa loppet?

Vi människor fokuserar oftast på hur vi kan göra för att få minsta möjliga smärta i livet och maximalt med njutning i livet. Vi söker tillfredsställa behov hos oss själva som kan vara medvetna eller omedvetna.

Vad är det för behov som vi vill tillfredställa och som gör så ont när de inte är tillfredställda?

Vi kan se det som att vi människor har sex stycken behov. De fyra första och grundläggande är visshet (trygghet), ovisshet (variation), betydelsefullhet (att vara unik) och tillhörighet (att vara i relation med andra). De två andra behoven är att växa som människa och att bidra till ett större sammanhang, till exempel samhället vi bor i eller världen vi lever i. De senare två kan vi först tillfredställa när de fyra grundläggande är tillräckligt tillfredställda så nedan kommer vi första att börja med de fyra grundläggande behoven.

Vi människor prioriterar dessa behov olika, framförallt de fyra första behoven, och det kan leda till både utveckling och till svåra konflikter. Att förstå varandras prioritering av dessa behov är viktigt. Än viktigare för förmågan att vara dirigent i ditt eget liv är att förstå din egen prioritering av dessa behov.

Artikel: Vad är det som gör att vi gör som vi gör?

En fyllig artikel med ett mustigt innehåll leverar vi idag. Ämnet är självfallet våra sex stycken behov och hur dessa påverkar våra liv på olika sätt. Läs och begrunda för att på ett kraftfullt sätt öka förståelsen för ditt eget beteende och andras beteenden. Artikeln hittar du på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-aatta/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Ett av de äldsta mänskliga behoven är att ha någon som undrar var du är, när du inte kommer hem på kvällen'
(Margaret Mead)

Utbildningstips!

En utbildning som vi båda deltagit i kallas "Date with Destiny". Det är en utbildning som fördjupar sig i de sex olika behoven som beskrivs i veckans artikel och som är en del i Anthony Robbins Mastery University. Utbildningen har även en dag som handlar om relationen mellan manligt och kvinnligt. Anthony Robbins är en amerikan som är känd för att ha hjälpt många människor att förändra sina liv. Om du inte sedan tidigare stiftat bekantskap med Anthony Robbins finns hans hemsida på www.tonyrobbins.com och hans böcker hittar du bland annat på Bokus (www.bokus.com).