I lektion 12 av Relationsskolan lär du dig om två centrala begrepp i relationer, tillit och respekt, och hur dessa kan påverka din relation.

I denna lektion gräver vi oss in i själva grunden för en relation. Två byggstenar som varje välmående relation vilar på...fortsättning följer nedan...

I denna video berättar Markus Amanto om tillit och respekt som är två grundstenar i en härlig relation.