I denna video berättar Markus Amanto om tillit och respekt som är två grundstenar i en härlig relation.