Par med bärbar dator studerar relationer

Alla parrelationer som varar över tid med kärlek och passion i överflöd har två grundläggande byggstenar som måste finnas med i bygget av relationen; tillit och respekt.

Vad är det som får dig att lita på någon? Kan du lita på en fiende? Om din fiende har samma intresse som du själv, det vill säga vill ha ut samma resultat i en situation och förlorar mycket på att inte få ut det resultatet kan du lita på den då?

Vi litar på vår partner om vi verkligen är säkra på att vår partner vill samma sak som oss själva. Till exempel att uppfylla varandras behov och att båda prioriterar varandra som nummer ett då finns tilliten.

Vad är det som skapar respekt? Vad är det som gör att du respekterar en person?

Det som skapar respekt i en relation är upplevelsen av vad din partner har för bidrag till relationen och ert gemensamma. I affärslivet skapas respekt när en person har värdefulla saker att komma med till förhandlingsbordet. På liknande sätt är det i en relation, om jag värdesätter det som min partner för med sig till relationen så respekterar jag honom eller henne. Det kan handla om till exempel egenskaper som personen har eller hur denne får mig att känna och må.

Några exempel på vad som skapar tillit och respekt i en relation

Som vanligt när vi skriver vidare nedan kommer vi att använda orden man och kvinna för att underlätta flödet i texten. Vad vi avser är manlig och kvinnlig energi då det som vi tidigare konstaterat kan vara mannen som står för den kvinnliga energin och vise versa, även om det vanligast är en man som i sin kärna är manlig energi och en kvinna som är kvinnlig energi i sin kärna.

Nedan kommer du att hitta några exempel på saker som skapar tillit och respekt för män respektive kvinnor i en relation.

Är du man nog att stå genom stormen?

Ett vanligt scenario i mötet mellan manlig och kvinnlig energi är där kvinnan i ett hav av känslor, så kallade känslostormar och där det kan spruta av allehanda känslor. Som man är det lätt att här missa vad kvinnan behöver. Det kan hända att jag som man blir rädd, för känslostormarna kan innefatta sådant som jag upplever som anklagelser mot mig som man.

Hon vill att mannen ska stå stark även när hon har sina känslostormar och drar hon sig undan så ska han visa att han finns där genom att komma efter. Förmågan hos mannen att vara ett hundra procent närvarande med sin kvinna är avgörande för om tilliten stärks eller inte. Kvinnor har en inbyggd radar vida överträffande den manliga inre teknologin när det gäller att känna av om en person är verkligt närvarande känslomässigt eller ej.

Oavsett vilken skit hon kastar på mannen är hans jobb att stå med båda fötterna på jorden och bara älska henne ju mer elak eller känslosvallande hon blir. Det är viktigt att inse att det här inte handlar om kvinnan har rätt i sina känslor eller inte, och det är ingen god idé att som man börjat ifrågasätta detta under stormen. Ju effektivare mannen lär sig att bli på att bekräfta hennes känslor även om han inte håller med, ju effektivare kommer han bli på att hantera stormarna på ett sätt som stärker relationen.

Förmår mannen göra detta kommer tilliten att blomstra och öppna nya nivåer i relationen, osynliga för logiken. Mannens mod och bergfasta kärlek belönas med en kvinnas fria flöde av kärlek när hon känner att hon kan lita på att hon står kvar även när det blåser drivis och haglar småspik.

Det är kvinnans jobb att testa mannen på alla sätt och vis och känslostormarna är ett sätten. En kvinna vill veta att hon har en man som står genom stormen, både hennes egen och andra som må uppstå. Hon kan ifrågasätta saker som han gör eller egenskaper som han har som en del i testandet.

Filippa: Det är viktigt för mig att känna att Markus älskar mig trotts att jag ibland säger saker som inte alltid är så snälla och som jag egentligen inte menar.

Att jag känner att jag kan vara rak och ärlig. Ibland så säger jag att jag inte vill prata mer utan vara i fred, fast helst så vill jag att han bara håller om mig och lyssnar på mig utan att döma eller råda.

Har du tänkt på att när vissa par grälar så finns det en sexuell spänning mellan dem och de kommer ofta närmare varandra efter ett gräl. När andra par bråkar så glider de ifrån varandra och de känner sig sårade och får svårare och svårare för att lita på varandra och tala helt öppet med varandra.

Markus: Jag har insett något som jag känner igen i både mig själv och i många män jag mött längs min livsväg. Hur vi män när vi blir utmanade av en annan man har en förmåga att genast kliva i de manliga skorna och ta utmaningen som en man.

Det här kan vara inom idrott, på jobbet eller någon annanstans, men vi tenderar då att stå upp med upprätad bröstkorg och bibehållen manlig energi.

När vi däremot blir utmanade eller testade av en kvinna så är lätt den där manligheten bortblåst. Jag kan se när jag ser tillbaka att jag flera gånger reagerat som ett skrämt och förnärmat barn istället för som en man när min partner släppt lös fördämningarna i en av sina känslostormar.

Hemligheten ligger helt klart i att även när vi blir utmanade av en kvinna vara kvar i manligheten och stå stadigt i stormen. Det är en fantastisk skillnad på utkomsten av stormen beroende på om jag förmår göra detta.

Den tillit och intimitet som kan uppstå i stillheten efter stormen då är underbar.

En man som gör som jag vill

Ibland hör vi att en kvinna vill ha en man som gör som hon vill. Som tillfredsställer hennes alla behov. Och ibland köper män detta och går i fällan med hull och hår. En kvinna som upplever att hon till fullo kan kontrollera en man, det vill säga att få honom dit hon vill i alla lägen kommer att obönhörligen i större eller mindre utsträckning att förlora respekten för denne man. Logiken i detta, som män tenderar att missa, är att om hon kan kontrollera honom så kan också andra kvinnor det och det kan ju sluta hur som helst.

För att en kvinna ska respektera en man behöver han visa henne att han har en egen vilja, att han förmår fatta beslut som inte alltid behagar henne i ögonblicket.

En man i sin tur behöver känna att han har svängrummet från kvinnans sida att fatta beslut om saker utan att rådfråga henne. Till exempel kan det vara något som han ser är viktigt för familjens framtid eller relationen, men som inte faller henne i smaken där och då. Då känner han sig respekterad av henne och får lättare att ge respekt i retur.

Mannen som har allt, eller?

Frågar du män vad de upplever är det sexigaste med en kvinna så händer det ofta att kvinnor förväntar sig något annat än det vanligaste svaret som män ger. De flesta män svarar utan tvekan; ett leende.

Vi kan uppleva att en man har allt, men om han inte förmår göra sin kvinna lycklig, är han en man med ett fattigt och dystert liv inombords. Han kommer inte att känna att han bidrar till fullo till relationen och detta kommer att påverkar känslan av både tillit och respekt i relationen.

Om mannens kvinna inte är lycklig och han inte kan ändra på det så brukar han reagera på något av tre olika sätt. Antingen genom att bli arg, dra sig undan eller att bli en ”pleaser”, en behagare.

Markus: Jag vill passa på att förstärka den nästintill hopplösa smärta det för med sig när jag upplever att jag inte förmår göra min älskade kvinna lycklig.

Det är som att känna sig som en halv man, eller till och med en tredjedels man…

Varningstecken

Det finns fyra varningstecken att vara på utkik efter. Dessa kan vara tecken på att tilliten eller respekten, eller båda två, är på väg att minska i relationen. De fyra är motstånd, förbittring, avvisande och undertryckande. De dyker upp i denna ordningsföljd och om vi inte hanterar det hela vid första varningstecknet så går det vidare till nästa.

Vi kommer att återkomma till dessa fyra senare, för nu kan vi konstatera att motstånd handlar om att vi börjar tänkta negativa tankar om till exempel ett beteende hos vår partner, förbittring betyder att tankarna får en stark emotionell laddning av exempelvis irritation eller vrede. Avvisande innebär att vi tar avstånd från vår partner känslomässigt och börjar fantisera om att hitta en ny partner. Undertryckande innebär en slutgiltig uppgivenhet där vi undertrycker våra känslor och därmed försvinner både de öppet negativa känslorna i relationen, liksom även de positiva gör.

Ta sig ur den nedåtgående spiralen i en situation

När du hamnar i en situation, till exempel en konflikt där du känner dig hotad eller inte respekterad, kan det vara bra att ha ett tillvägagångssätt att falla tillbaka på för att bryta vad som håller på att ske. Ett utmärkt sätt är att andas in i hjärtat. Kom överens om att detta är något som den ena partnern kan påkalla när som helst i en diskussion. Sätt som en regel att när någon vill andas in i hjärtat så måste båda göra det i minst två minuter.

Forskning har visat att hjärnans vågor ändras om vi skiftar vårt fokus till att andas in i hjärtat och hjärnans och hjärtats energivågor går i synk med varandra. Om ni gör detta ordentligt kommer ni att se det som ursprungligen satte igång diskussionen ur helt nya perspektiv som är mer hälsosamma för relationen.

Att andas ur hjärtat går till som följer. Lägg handen på hjärtat, blunda och andas djupt in i hjärtat. Gör detta under minst två minuter. Tänk under tiden på saker som du är tacksam för i ditt liv och i er relation. Fråga gärna dig själv också ”vad behöver jag komma ihåg eller tro om denna situation för att känna mig fri”? ”Vad behöver jag göra”?

Hemuppgift

Sätt dig på golvet mitt emot din partner. Mannens uppgift (läs; den med manlig kärna) är att vara 100% närvarande med sin kvinna (läs; den med kvinnlig kärna). Mannens uppgift är vidare att gå in i kvinnans själ och känna vad hon känner. Mannens fokus skall vara på närvaro och att så långt som möjligt uppleva det som kvinnan upplever. Kvinnans uppgift är att vara närvarande och att vara autentisk i sina känslor. När hon upplever att mannen inte är 100% närvarande med henne, om så ens för ett kort ögonblick, daskar hon till honom på armen. Notera att det inte handlar om rätt eller fel, utan om kvinnans upplevelse.