Par med bärbar dator studerar relationer

 

Hej!

I denna lektion gräver vi oss in i själva grunden för en relation. Två byggstenar som varje välmående relation vilar på...fortsättning följer nedan...

Med kärlek,
Relationsskolan.se

Utan tillit och respekt har du oddsen mot dig!

Tillit är en genomgående grund i alla former av relationer. Tillit kan formuleras på flera sätt, en tro på att det goda kommer tillbaks eller en känsla av att den andra personen vill mig väl, att vi har samma mål.

Tilliten i en relation formas mycket av hur vi möter varandra i de tuffa stunderna i relationen. När kvinnan har sina känslostormar blir mannens sätt att reagera mycket avgörande för om hennes tillit stärks eller försvagas.

Respekt för vår partner handlar mycket om hur mycket vi värdesätter det som vår partner för med sig till relationen. Det kan vara egenskaper, förmågor eller hur personen får oss att känna. Om vi värdesätter detta högt kan vi sätta likhetstecken med att vi kommer att respektera personen.

Ordet respekt i sig kommer från de latinska orden re och spect. Re betyder igen och spect betyder se. Sätter vi samman dessa får vi se igen eller se två gånger. Respekt kommer alltså utifrån om jag upplever det värt att se den andra personen igen, eller nöjer jag mig med en titt in i den andres själ?

De flesta kan nog intyga att försöka skapa en god relation utan tillit och respekt närvarande är en tuff match att gå, för att inte säga omöjlig.

Artikel: Två grundstenar en fantastisk relation måste ha!

Denna lektions artikel handlar om tillit och respekt och ger praktiska exempel och vägledning kring dessa vitala delar i en relation. Artikeln hittar du som vanligt på nedanstående länk. Om du inte kan klicka på länken kan du också kopiera den och klistra in i din webbläsare.

http://www.lycka.se/relationsskolan/lektion-tolv/artikel/

Som alltid kan du där också ladda hem texten så att du kan skriva ut den eller läsa den i lugn och ro på din egen dator.

Citatet!

'Ta aldrig en annan persons värdighet: den är värd hur mycket som helst för dem, och ingenting för dig.'
(Frank Barron)