Intim relation mellan ett par

Två vanligt förekommande begrepp när vi talar om relationer, särskilt parrelationer där två människor delar livet, är orden kärlek och intimitet. Mellan dessa två ord finns ett spännande samspel.

De flesta kan nog vara ense om att det är lättare att vara intim, öppna sig, vara sig själv fullt ut om det finns en stark kärlek i relationen. Som kontrast kan vi konstatera att det inte är helt lätt att vara intim med en grupp främlingar på bussen på väg till jobbet en morgon.

Om kärlek och intimitet i relationer

Alltså, om kärlek förekommer, är det lättare att vara intim. I visuell form kan vi åskådliggöra i följande bild hur kärlek leder vägen till intimitet.

Om vi vänder på resonemanget så kan nog de flesta dra sig till minnes ett tillfälle i livet då någon öppnade sig för dig, visade sidor av sig själv som de sällan vågar visa annars. Om de gjorde detta från en plats som var sann och genuin i dem själva så kan du troligen också skriva under på att det ökade din kärlek till den personen.

Med det resonemanget kan vi till bilden också tillföra att intimitet är grogrunden för kärlek.

Ett kretslopp

Vi får i och med detta ett kretslopp, frågan är hur det börjar? Vilket kom först, hönan eller ägget? I det fall anser jag frågan vara enklare att besvara om vi tar perspektivet att kärlek är en känsla. Något som jag inte nödvändigtvis helt och fullt styr över i relation till andra.

Det är inte helt enkelt att bara bestämma att nu ska jag känna het översvallande kärlek dig, eller ens stark kärlek till dig. Det är lätt hänt med veckornas, månadernas och årens gång att kärleken avtar så sakteliga tills vi vaknar en dag och inser att vår kärleksrelation blivit en vänskapsrelation. Hur gick det till?

Den sidan av kretsloppet vi enklast kan påverka är alltså hur intima vi väljer att vara. Det är här vi kan göra det aktiva valet att skapa intimitet eller underminera den samma. Det är här vi kan gödsla den mark som kärleken skall växa i.

Det är här vi kan tillföra dynamik, polaritet och nya aspekter av relationen som får kärleken att fortsätta att spira och att gro rötter djupare ner i myllan.