Man och kvinna som kommunicerar med varandra

Hur kommer det sig att vi ofta vet vad vi borde göra eller vill göra men gör inte det eller gör tvärt om?

Hur kommer det sig att vi kan vara kvar i vanor som vi vet inte är bra för oss till exempel röka, äta för mycket och titta på program på TV som inte gagnar oss i långa loppet?

Vad är det för behov som vi vill tillfredställa och som gör så ont när de inte är tillfredställda?

Vad är det som gör att vi gör som vi gör?

Vi har sex stycken behov, de fyra grundläggande är visshet, ovisshet, betydelsefullhet (att vara unik) och tillhörighet (att vara i relation med andra). De två andra behoven är att växa som människa och att bidra till ett större sammanhang, till exempel samhället vi bor i eller världen vi lever i.

De senare två kan vi först tillfredställa när de fyra grundläggande är tillräckligt tillfredställda så nedan kommer vi första att börja med de fyra grundläggande behoven.

De fyra första behoven

De fyra första behoven är alltså:

  • Visshet
  • Ovisshet
  • Betydelsefullhet
  • Tillhörighet

Visshet

Det första behovet är känslan av visshet. Det kan vara trygg i sin identitet/ den man är, det kan vara visshet i form av trygghet i sina relationer, ekonomisk trygghet och det kan vara att känna att man har kontroll på läget. Känslan av att veta vad man gör, hur man gör det och varför man gör det.

Om det blir för tryggt så har vi tråkigt och då har vi ett annat behov som är en polaritet och som behöver tillfredsställas, nämligen ovisshet eller variation.

Ovisshet

Det andra behovet är känslan av ovisshet eller variation. Vi vill ha överraskningar (bara de som vi vill ha, annars kallar vi dem för problem), äventyr, utmaningar och förändring. Vi vill känna adrenalinet och kicken som det ger. Här har vi väldigt olika grad av ovisshet, variation och förändring som vi vill ha i våra liv.