Par som ler tillsammans

"Balans i livet" hör vi ofta, vad är det egentligen och går det verkligen att få?

Hur skulle ditt liv se ut om du hade fullständig balans i ditt liv, hur skulle det kännas?

Ett balanserat liv!

Ett balanserat liv innebär att vårda, odla och lyfta fram olika delar av sin inre och yttre värld. Det som du ger fokus och uppmärksamhet det kommer att expandera.

Det är en av universums lagar. Precis som Newton fick ett äpple i huvudet och fann att det hade ett samband med av fysikens lagar så finns det också lagar eller principer som styr det som sker i vår psykologiska värld.

En av dessa lagar och principer är just principen om att det du över tid medvetet ger uppmärksamhet och fokuserar på det kommer att expandera. Fokusera över tid på stress och du är snart en kemiskt överdoserad hyperstressad individ som har svårt att somna på kvällen.

Fokusera på kärlek, fokuserat och över tid, och se magiska ting hända i ditt liv. Ägna dig fokuserat åt hälsa, tänk hälsa, ät som om varje matbit var en koncentrad hälsoraket så kommer hela din varelse inte att kunna undgå att röra sig mot en friskare kropp, friskare sinne och friskare syre i lungorna.

De fem hälsopelarna

Ett perspektiv på balans som vi tagit till oss är ett hälsoperspektiv på hela vår tillvaro. Vi lärde oss ursprungligen detta synsätt via ett japanskt företag som heter Nikken.

De ser det som att det finns fem hälsopelare i livet som behöver vara i balans för att man själv ska uppleva totalt välbefinnande.

De fem hälsopelarna är:

  • En Sund Själ (att man själv växer som människa och lär sig nytt och utvecklar sig själv, stimulans av intellektet)
  • En Sund Kropp (inte bara har frånvaro av sjukdom utan, vaknar pigg och har energi hela dagen till att umgås med de som är viktiga för en själv)
  • En Sund Familj (vårda relationer med familj och vänner så att de är kärleksfulla, fulla av ömsesidigt utbyte och grogrund för växande som människa)
  • En Sund Ekonomi (undvikande av skulder som tär på ditt humör, möjlighet att unna dig ett gott liv, utrymme för både kortsiktig och långsiktigh planering)
  • Ett Sunt Samhälle (att du ser dig själv som en del i ett större sammanhang och att du bidrar till att göra detta sammanhang bättre, livfullare och generösare)