Leende man och kvinna i ett par

Alla parrelationer som varar över tid med kärlek och passion i överflöd har två grundläggande byggstenar som måste finnas med i bygget av relationen; tillit och respekt.

Två grundstenar en fantastisk relation måste ha

Vad är det som får dig att lita på någon? Kan du lita på en fiende? Om din fiende har samma intresse som du själv, det vill säga vill ha ut samma resultat i en situation och förlorar mycket på att inte få ut det resultatet kan du lita på den då?

Vi litar på vår partner om vi verkligen är säkra på att vår partner vill samma sak som oss själva. Till exempel att uppfylla varandras behov och att båda prioriterar varandra som nummer ett då finns tilliten.

Vad är det som skapar respekt? Vad är det som gör att du respekterar en person?

Det som skapar respekt i en relation är upplevelsen av vad din partner har för bidrag till relationen och ert gemensamma. I affärslivet skapas respekt när en person har värdefulla saker att komma med till förhandlingsbordet.

På liknande sätt är det i en relation, om jag värdesätter det som min partner för med sig till relationen så respekterar jag honom eller henne. Det kan handla om till exempel egenskaper som personen har eller hur denne får mig att känna och må.

Några exempel på vad som skapar tillit och respekt i en relation

Som vanligt när vi skriver vidare nedan kommer vi att använda orden man och kvinna för att underlätta flödet i texten.

Vad vi avser är manlig och kvinnlig energi då det som vi tidigare konstaterat kan vara mannen som står för den kvinnliga energin och vise versa, även om det vanligast är en man som i sin kärna är manlig energi och en kvinna som är kvinnlig energi i sin kärna.

Nedan kommer du att hitta några exempel på saker som skapar tillit och respekt för män respektive kvinnor i en relation.

Är du man nog att stå genom stormen?

Ett vanligt scenario i mötet mellan manlig och kvinnlig energi är där kvinnan i ett hav av känslor, så kallade känslostormar och där det kan spruta av allehanda känslor.

Som man är det lätt att här missa vad kvinnan behöver. Det kan hända att jag som man blir rädd, för känslostormarna kan innefatta sådant som jag upplever som anklagelser mot mig som man.

Hon vill att mannen ska stå stark även när hon har sina känslostormar och drar hon sig undan så ska han visa att han finns där genom att komma efter. Förmågan hos mannen att vara ett hundra procent närvarande med sin kvinna är avgörande för om tilliten stärks eller inte.

Kvinnor har en inbyggd radar vida överträffande den manliga inre teknologin när det gäller att känna av om en person är verkligt närvarande känslomässigt eller ej.