Illustration av en nära relation

Kopplat till relationer kan det vara god idé att ställa följande frågor till dig själv. När mötte du din partner som en vuxen senast? När gjorde du det inte?

I dina relationer, relaterar du som förälder, barnunge eller partner?

Vi kan relatera till varandra på många olika sätt som sedan ligger till grund för hur vi uttrycker oss samt kommunicerar med varandra. Ett sätt att titta på relationer är att använda sig av något som kallas Transaktionsanalysmodellen.

Bakom detta något vetenskapliga namn döljer sig en modell som beskriver de känslomässiga aspekterna i ett samspel mellan två människor. Namnet kommer av att man ser mötet som en transaktion, ett utbyte.

Jag-tillstånd

I vårt sätt att fungera utgår vi ifrån ett av tre jag-tillstånd. Dessa är:

Föräldra-jag-tillståndet

Vuxen-jag-tillståndet

Barn-jag-tillståndet

Dessa tre tillstånd kan vi i relationer åskådliggöra som tre på varandra stående cirklar:

När vi ska föra ett samtal med någon utgår vi alltid från ett av dessa jag-tillstånd. Däremot kan dessa tillstånd skifta beroende på situationen och egna känslor och behov. Låt oss undersöka de tre jag-tillstånd lite närmare.

Föräldra-jag-tillståndet

Består av känslor, tankar och handlingar vi övertagit från våra föräldrar eller motsvarande under vår barndom. Man skiljer mellan två typer av förälder; Omvårdande förälder (OF) och Kontrollerande förälder (KF).

När vi i våra relatioenr kommunicerar utifrån vår Omvårdande förälder, kan vi till exempel uttrycka behov av att ta hand om, skydda, hjälpa eller vårda. När vi utgår från vår Kontrollerande förälder uttrycker vi däremot kritik, sätter gränser och förbjuder.

Filippa: Ibland så får jag för mig att jag vet bäst om vad min partner behöver och tvekar inte en sekund att tala om det för honom, det kan vara allt från att tala om hur han ska parkera bilen, laga mat och hur han ska bete sig.

I de fallen är det viktigare för mig att ha rätt än att vara lycklig, jag talar hellre om än lyssnar på vad han vill. Jag fokuserar på en kortsiktig tillfredställelse istället för att bygga upp tillit och respekt.

Vuxen-jag-tillståndet

Detta jag-tillstånd beskrivs som en samling självständiga tankar, känslor och handlingar riktade mot den aktuella verkligheten. I mitt vuxen-jag-tillstånd agerar jag utifrån situationen som den är här och nu.

Utan påverkan av rester från mitt egna förflutna som i de två andra tillstånden. Effektiv feedback hör hemma här. Här möter jag min partner med fullständig ärlighet och autenticitet. Vi har ett ömsesidigt utbyte av känslor.