Par som kramas

Vad du väljer, medvetet eller omedvetet, att värdesätta mest här i livet kommer att ha en dominerande påverkan på utformningen av ditt liv.

Det kommer att påverka dina val, det kommer att påverka vem du väljer att dela ditt liv med och det kommer att påverka hur lycklig du kommer att vara.

Det värdefullaste jag vet

Notera att vi skriver att det handlar om vad du väljer att värdesätta mest. Det vill säga du har möjlighet att påverka ditt val. Det förutsätter givetvis att du gör valet medvetet istället för omedvetet.

Vi möter ständigt situationer i våra liv som får oss att tänka efter, handla och fatta beslut. Våra handlingar och beslut grundas till stor del på våra värderingar.

Värderingar hjälper oss att ta ställning i olika frågor och många av dessa värderingar har vi övertagit från människor som betytt eller betyder mycket för oss, men ser på dessa som om de vore våra egna.

Två huvudkategorier av värderingar

En värdering är till syvende och sist ett tillstånd som vi strävar efter att uppnå. Vi kan dela upp värderingar i två huvudkategorier; tillstånd och instrument.

Tillståndsvärderingar handlar ofta om känslor, känslotillstånd som jag värdesätter högst här i livet och som jag strävar efter att uppnå.

Instrumentvärderingar kan vi också kalla medel, de är saker jag värdesätter, men om vi gräver lite djupare så är de medel eller instrument på vägen till mina tillståndsvärderingar. Ett exempel på en instrumentvärdering är pengar. Jag kanske värdesätter pengar mycket högt, de är viktiga för mig i livet och detta påverkar mina val.

Egentligen är dock pengarna bara ett instrument för att uppnå en känsla eller ett tillstånd, exempelvis glädje. I detta fall associerar jag troligen att när jag har mycket pengar så kommer jag att känna mig glad.

Exempel på värderingar

Exempel på tillståndsvärderingar är kärlek, glädje, givande, hälsa med flera. Exempel på instrumentvärderingar är naturen, pengar, karriär, framgång med flera. Det kan vara individuellt vad vi definierar som en tillståndsvärdering respektive en instrumentvärdering.

Det kan vara bra att fråga dig själv om den aktuella värderingen är en slutlig värdering, alltså tillståndsvärdering, eller om den egentligen är ett verktyg för att uppleva ett djupare tillstånd, vilket skulle klassa den som en instrumentvärdering.