Par i en relation som gosar och ler

Jag bedömer mitt mål som viktigare än att vårda relationen där och då.

Att kämpa innebär att man fullföljer sina egna mål på den andres bekostnad. Det är ett maktorienterat sätt i vilket man använder kraft eller auktoritet för att vinna fördelar; man använder sin förmåga att argumentera, sin rang eller position.

Man håller inne favörer, tillgriper ekonomiska sanktioner. Vid lösningar som innebär maktkamp framstår en person som klar ”vinnare” och den andre som ”förlorare”.

Tillämpning av de fem stilarna

Ingen av de fem stilarna representerar ”ett bästa sätt” att hantera konflikt. Varje stil har sina fördelar och nackdelar, d v s de är effektiva i olika situationer.

Effektiv konflikthantering kräver att jag lär mig vilken stil som är effektiv i vilken situation och att jag kan tillämpa den mest effektiva stilen i den situationen.

Filippa: Det jag har lärt mig är att jag inte ”Är” en stil utan att jag tidigare hade en eller två favorit stilar som jag oftast gjorde.

När jag sedan vågade prova andra sätt att hantera konflikter så lärde jag mig att variera dessa stilar efter behov. Visst har jag fortfarande lättast att köra mina tidigare favoritstilar, men jag har vunnit mycket på att lära mig att använda fler.

Första steget för mig var att våga utsätta mig för konflikter och notera hur jag reagerade, gick jag in i försvar, blev jag nyfiken eller lade jag mig platt direkt? När jag noterat detta provade jag att avbryta genom att gå eller säga att vi bryter en stund.

Funderade sedan på vad jag ville prova att göra som jag inte brukade göra. Gick tillbaka och provade detta samtidigt som jag noterade vad det gav för resultat.

Efteråt kunde jag oftast prata med den som jag haft konflikten med för att höra hur den hade upplevt mig före och efter avbrottet och hur avbrottet hade påverkat båda.

Jag har bytt mening med konflikter, jag ser det idag mer som att ”vi har olika sätt att se på saken” eller kanske inte…? Ta reda på hur det ligger till istället för att utgå från att ni står på varsin sida.

Jag har haft flera diskutioner där vi efter en stund har kommit fram till att vi tycker samma sak fast vi sade det på olika sätt, missförstånd är vanligare än man tror. Det är inte heller lika viktigt för mig idag att målet är att vi ska tycka lika, utan det är helt ok att vi är överens om att vi inte är överrens.

Mitt mål är numera att lära mig så mycket som möjligt om mig själv och om andra.

Ett tips som jag kan ge är också att bryta gamla mönster, oftas har vi ett mönster när vi har konflikter med samma personer. Bryt detta genom att göra något helt oväntat och tokigt som får er båda att tappa fokus på konflikten.

Det kan vara allt från att ställa sig och sjunga till att kasta vatten, till att ställa en fråga om något helt annat som ”vilken är din absolut bästa dagen i ditt liv?” eller ”var är du som mest kittlig?”, tvinga dem att svara på frågan även fast de vill fortsätta diskutionen.

De kommer då att tvingas att byta tillstånd för att kunna svara på frågan och du med för att kunna ställa den. Ni har då brytit ett gammalt mönster, gör du detta ofta kommer du att ha suddat ut det gamla mönstret och kan då skapa ett nytt som är bättre.