Par som ler tillsammans

Disciplin är helt klart ett nyckelord här. Det är ett ord som väcker olika saker i människor. Vissa tycker det låter lika tilltalande som rostig taggtråd till frukost medan andra ser det som kraft och möjlighet.

Om du hör till taggtrådskategorin så är det ingen vild gissning att det finns en stor möjlighet för dig att titta närmare på dina associationer till ordet disciplin och hur det påverkar ditt liv.

Disciplin är en av nycklarna som tillåter dig att vara någon som gör något med livet istället för någon som livet gör någonting med.

Planering, att göra något med livet istället för tvärtom, det handlar om ett tjusigt ord kallat proaktivitet. Stephen Covey talar om detta i sin utmärkta bok "Att leva och verka till 100%".

Det innebär att ligga steget före. Inte försöka springa i fatt livet med byxorna nere. Istället joggar du ett halvt steg före livet och skapar möjligheter som gör att du sedan kan rida på vågen ett tag.

När du halkar efter ser du till att reflektera över vad du behöver förändra i ditt sätt att vara, vässar löpardojjorna och går i aktion.

Att säga nej till något är ett ja till något annat

Till segrare bland balansmarodörerna kan vi nog utnämna oförmågan att säga "nej". Du behöver, nej du måste, lära dig att göra ordet "nej" till en aktiv, kraftfull och välriktad del av ditt ordförråd.

Om du överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att skapa det kraftfyllda och välriktade i ditt nej så måste du avsätta tid till att finna ut vad som är viktigt för dig i livet. Det kallas prioritering. Att säja nej handlar om prioritering.

För att kunna prioritera behöver du veta vad du ska prioritera. Annars sitter du där som en vindflöjel och slösar ditt livs bästa stunder på meningslösa telefonsamtal, oviktiga mail och onödig stress.

Att lära sig att säga nej innebär att något spännande inträffar. Dina "ja" kommer att få en helt ny innebörd. De kommer att innehålla en kraft sällan skådad. När du gör ordet "nej" till ett välriktat verktyg så laddar du dina "ja" till bristningsgränsen.

Vår vän Ibbe Gnem har en video på YouTube där han berättar om att säga ja, till livet och till sig själv.

De blir lustfyllda, livsbejakande och hälsofrämjande energivågor som du sänder in i dig själv och ut i omgivningen. Att säga nej innebär alltid att säga ja till något annat.

Motsatsen är det som gör att så många har svårt för att få kraft i sina "ja", nämligen att ja innebär att säga nej till något annat och om man då ogillar att säga nej så blir det ett halvmesigt "nja" istället som blåser omkull i den första vardagsgöromålsbrisen (nytt ord till ordlistan!).