Närbild av en man och en kvinna i ett parförhållande

Många blir förvånade då de tar sig över tröskeln till ett aktivt lyssnande.

Även det som tidigare verkade banalt eller till och med tråkigt har förmågan att bli riktigt fängslande när vi verkligen bestämmer oss för att vara närvarande och lyssna fullt ut.

Av bara farten kommer den som talar att känna sig mer avspänd och därmed kunna ge mer värdefull information till den som lyssnar.

Speciellt i konfliktssituationer är förmågan att lyssna aktivt ett fantastiskt hjälpmedel. Det kan vara små saker som gör stor skillnad, som att bibehålla ögonkontakt och nicka för att visa att man är närvarande med den andra personen.

Vi har tidigare avhandlat tekniken att andas in i hjärtat. Överhuvudtaget att andas är ett bra sätt att skapa bra förutsättningar för ett gott lyssnande.

Det är lätt att vi glömmer bort en så basal sak om att andas, speciellt om det den andra personen säger väcker jobbiga känslor inom oss själva. Att andas djupt ger hjärnan mer syre och stärker din förmåga att lyssna.

Ett utmärkt sätt att göra skiftet från att fokusera på jag till att fokusera på vi, är att ställa frågor. Frågor bidrar till att visa intresse och uppmuntrar talaren att bredda och fördjupa innehållet i det som sägs.

Markus: Jag har upplevt flera gånger hur jag har mött människor som jag aldrig har träffat förut och där jag ägnat mitt fokus till hundra procent åt att förstå den andra personen och ge dem min uppmärksamhet.

Jag minns speciellt ett samtal med en affärskontakt där jag skulle erbjuda mina produkter till personen i fråga. Vi träffades under en timmes tid och jag tror att han pratade närmare femtiofem av de minuterna och jag knappt fem minuter.

I slutet av vårt möte sa han att han kände stort förtroende för mig och själva produktsäljandet gick av sig självt utan att jag behövde göra något egentligt säljande.

På samma sätt tänker jag att det är i exempelvis parrelationer, om vi verkligen ägnar oss att ge vår partner full uppmärksamhet, finner deras behov och uppfyller dem så kommer vi att få allt vi önskar utan större ansträngning.

Avslutningsvis

När vi förmår skifta till att ta in andra, att vara med andra till fullo, att fokusera på vi istället för jag så försvinner det flesta av våra smärtor. När vi är fullt uppe i oss själva så hamnar vi lätt i svackor.

När vi fokuserar hela vårt varande på att vara en del i en relation och öppnar dörren för andra att kliva in i vårt ögonblick, då uppstår magin i det som kallas gränslösa möjligheter.