Närbild av en man och en kvinna i ett parförhållande

Ett utmärkt sätt att fånga din partners verkliga behov är att bemästra konsten att lyssna med hela dig och med hela din närvaro.

Ditt lyssnande blir aktivt istället för passivt. Lyssnandet blir mer är orden som sägs, det blir allt det som inte sägs i form av betoningar, tonlägen, kroppsspråk och tystnader.

Det är många konflikter och uppslitande gräl som hade undvikits eller hanterats på ett betydligt kärleksfullare sätt om fler hade haft förmåga att verkligen lyssna aktivt på sin partner.

Ofta när vi lyssnar så är vi upptagna med jag, med vår egen agenda, istället för att tänka vi. Ofta har vi vårt eget svar spelande i huvudet istället för att vara uppmärksamma på hur vår partner andas, hur hon flyttar blicken eller med vilken grad av frihet hon rör sina händer.

Magin uppstår när du tar dig in i din partern, känner det som de känner bortom orden, lever med dem så som deras värld ser ut, går i deras skor ett stycke av vägen. Att lyssna är mycket mer än att bara höra.

Att lyssna innebär, förutom att vi tar emot orden, att vi tolkar allt det som vi uppfattar med flera sinnen. Det som vi ser, hör, känner med känseln och upplever i form av känslor och dofter. En god och effektiv lyssnare lyssnar aktivt, inte passivt.

Det innebär att lyssna på sådant som tempo, ordval, kroppsspråk och liknelser eller bildspråk som personen använder.

Superdatorn mellan våra öron

Vår hjärna är som en supertrimmad dator, den är klart överdoserad för de funktioner vi behöver använda för att kunna höra vad en annan människa säger.

Om vi inte ger denna superkapacitet uppgifter att ägna sig åt så kommer med stor säkerhet att hitta på egna saker att göra såsom att dagdrömma med någon annan talar eller ägna sig åt att fundera ut en bra svar att avge så fort den andra personen tystnar.

För att lyssna uppmärksamt på en annan människa behöver vi medvetet rikta vår uppmärksamhet och ge hjärnan uppdrag som att till exempel vara uppmärksam på den andra personens andning.

Filippa: När jag blev medveten om att jag trodde att det var bättre att komma med snabba svar och att jag trodde att långsamma svar var ett täcken på ”tröghet”, insåg jag att denna sanning som jag hade gjorde det svårt för mig att verkligen lyssna för jag var så upptagen i att komma på ett snabbt och bra svar.

När jag insåg att de människor som jag tycker är duktiga på att kommunicera så att andra känner sig hörda, oftast talade långsammare och oftast mindre än de som de kommunicerade med. De ställde väldigt mycket frågor tills de verkligen förstod den andre.

Idag väljer jag att sänka tempot för att ge mig själv tid att tänka, efter det att den andre talat klart. Jag är inte heller lika rädd för tystnaden och jag upplever att jag har lättare att förstå människor och det skapar tillit.