Illustration av en nära relation

Detta jag-tillstånd i relationer utgörs av tankar, känslor samt handlingar som är rester från min barndom. Liksom i föräldra-jag-tillståndet påverkar dessa rester vår kommunikation i nuet. Transaktionsanalysmodellen skiljer på två barn-jag-tillstånd: Det fria barnet (FB) och Det anpassade barnet (AB).

Det fria barnet kännetecknas av en öppenhet, spontanitet och frimodighet, medan det Anpassade barnets handlingar i relationer är reaktioner på föräldrafigurer, antingen med lydnad och underkastelse eller med tjurighet och trots.

Markus: Jag halkar ibland in i Barn-jag-tillståndet i relationer. Där tycker jag världen i allmänhet eller min partner i synnerhet är orättvis.

Vad jag har lärt mig här är att det inte är en väg som skapar en konstruktiv utkomst av situationen och att det har en effekt på sexlusten som är ungefär lika livfull som en djupfryst torskfilé.

Jag har funnit att det hjälper mig att komma ihåg att andas och det djupt. Detta är ett bra sätt att komma tillbaka till mig själv för att istället välja Vuxen-jag-tillståndet vilket är ett betydligt kraftfullare plats med fler spännande möjligheter i relationer!

Olika former av samspel

Som vi nämnde så kallar vi här enligt denna modell mötet mellan två människor för en transaktion. Det finns tre olika former av transaktioner som uppstå beroende på vilket av jag-tillstånden ovan vi befinner oss i och hur vi agerar ut det.

Komplementär transaktion

Om jag till exempel i mitt vuxen-jag-tillstånd riktar ett budskap till den andres vuxen-jag-tillstånd, förväntar jag mig ett svar från hans/hennes vuxen-jag-tillstånd till mitt vuxen-jag-tillstånd. När detta sker är transaktionen komplementär.

Samtalet fortsätter obehindrat utan störningar. Exempel på ett sådant samtal:
A: ”Jag blev orolig när du kom tio minuter senare än vi hade avtalat”
B: ”Jag förstår det, förlåt, jag tappade bort tiden när jag arbetade med ett viktigt projekt"

Korsade transaktioner

Om mottagaren inte svarar på våra förväntningar, utan ger sitt svar utifrån ett annat jag-tillstånd än det vi riktat oss till, blir transaktionen korsad.

Exempel på en korsad kommunikation (B svarar från sitt föräldra-jag riktat mot A:s barn-jag):
A: ”Jag blev orolig när du kom tio minuter senare än vi hade avtalat”
B: ”Varför stod du bara här och väntade utan att göra något? Du kunde ju ha ringt vår chef så hade du fått veta att jag hade fullt upp med annat”