Illustration av en nära relation

Dolda transaktioner kan beskrivas som dubbla budskap. Flera jag-tillstånd är inblandade – budskapet innehåller dels en öppen social nivå (det som sägs), dels en dold psykologisk nivå (det som inte sägs).

I modellen nedan är den öppna sociala nivån heldragen och den dolda psykologiska streckad.

Det skulle kunna se ut som följer:

A säger: ”Jag blev orolig när du kom tio minuter senare än vi hade avtalat”
A tänker: ”Du bryr dig inte om mig, jag vill inte vara din vän längre”

B säger: ”Jag är ledsen, det var mycket på jobbet just nu”
B tänker: ”Din hjälplösa krake, du kunde väl ha orkat dra upp telefonen ur fickan och ringa”

Påverkan på våra relationer

Längtar du efter mer intimitet i din relation? Då är det en god idé att ni båda tar en ärlig titt på vilket av de olika jag-tillstånd ni spelar ut i er relation. För att skapa de grundläggande byggstenarna tillit och respekt är den enda möjligheten att utgå från sitt vuxen-jag-tillstånd.

När den ena partner konstant agerar förälder åt den andra eller beter sig på ett barnsligt sätt skapas ingen grund för passion och varaktig kärlek. Alla har vi de olika jag-tillstånden i oss i olika omfattning så det handlar om att bli medveten om när jag som genom en osynlig kraft dras in i ett av jag-tillstånden utan att göra ett aktivt val.

Desto oftare jag upplever att jag medvetet kan välja att vara i vuxen-jag-tillståndet även när min partner säger eller gör saker som tidigare skulle ha triggat mig att gå in i något av de andra jag-tillstånden, desto större möjlighet har jag att uppnå verklig tillfredsställelse i relationen.

Vi vill passa på att rikta vårt varmaste tack till vår vän André Halai för hans suveräna bidrag med input till denna text om vuxna relationer. André gör ett fantastiskt arbete med människors utveckling och välmående.