Man och kvinna som kommunicerar med varandra

Känslan av att känna sig unik, erkänd, bekräftad, sedd, hörd, behövd och betydelsefull. Här är vi också olika, vissa människor syns och hörs ofta, vill gärna stå i rampljuset på olika sätt.

Om vi inte får bekräftelse för att vi gör något bra så gör vi något dåligt så att vi får bekräftelse, ett barn som lägger sig ner i en butik och gallskriker får ofta omedelbar uppmärksamhet från flera.

Lika så människor som är sjuka eller mår psykiskt dåligt ( om de inte är så dåliga så att vi blir rädda för dem)

För att vi inte alla ska vara stora egon som bara bryr oss om oss själva så har vi ett behov till nämligen behovet av tillhörighet.

Tillhörighet

Känslan av att ha kontakt med andra, att bli accepterad av andra. Att få ge kärlek och att bli älskade. Vi har ett behov att få vara en i ett sammanhang, att få tillhöra en eller flera grupper tex. jobbet, volleyboll laget, tjejkompisarna, biokemisterna, svenskarna.

Att få ge kärlek för att det är härligt och inte för att få kärlek tillbaka (då är man ute efter att få bekräftelse.) så som vi oftast gör med barn och djur, de behöver inte prestera för att få kärlek.

Tydliggörande av de fyra första behoven

För att tydliggöra behoven mer tar vi här upp några exempel på beteenden utifrån de olika behoven.

  • Visshet: Du tänker ofta på hur det säkraste sättet att göra en sak är. Du ogillar förändring.
  • Ovisshet: Du älskar förändring och att vara utanför din trygghetszon
  • Betydelsefullhet: Du sätter dig själv före gruppen även om det innebär att du inte får vara med eller att det går ut över andra. Du sätter prestation före relation.
  • Tillhörighet: Du sätter gruppen före dig själv och andras åsikter är viktigare än dina. Relation kommer före prestation.

Vi värderar behoven olika

Vi värderar och prioriterar dessa fyra behov olika och vi rangordnar dem olika. Fyra olika topplistor för fyra fingerade personer kan alltså se ut som följer.

Fyra exempelpersoner med olika prioriteringar
Person APerson BPerson CPerson D
Tabell skapad av Lycka.se
1. Visshet 1. Tillhörighet 1. Betydelsefullhet 1. Ovisshet
2. Betydelsefullhet 2. Ovisshet 2. Visshet 2. Tillhörighet
3. Ovisshet 3. Betydelsefullhet 3. Tillhörighet 3. Visshet
4. Tillhörighet 4. Visshet 4. Ovisshet 4. Betydelsefullhet

Dessa fyra olika personligheter kommer fokusera på olika saker i livet och kommer därför att fatta olika beslut i exakt samma situationer. De kommer också se på livet och det som sker ur olika perspektiv.

Markus: Det kan också vara en utmaning att i en relation hantera och tillfredsställda skilda prioriteringar av dessa behov.

Om till exempel din livskamrat har visshet högst upp på sin lista och vill boka charterresor där allt är ordnat och klart med förbestämda tidsscheman. Låt oss säga att du istället har ovisshet i toppen på din prioritering och vill boka en två-veckor djupdjungelsafari i Amazonas på rangliga träkanoter.

Det kan föranleda spännande diskussioner vid middagsbordet när ni ska planera nästa ledighet.

Om man dessutom inte har förmåga att lyssna på varandra, insikten om dessa olika behov och tilliten att våga tillfredsställa hela eller delar av den andres behov så är risken för smärtsamma konflikter stor.

Det händer ofta att vi har en oförmåga att stanna upp och lyssna på behoven istället för att diskutera sakfrågor. Behöver jag tillägga att alltsammans detta är självupplevt i både tidigare parrelationer och arbetsrelationer.

I arbetsfallet kan det handla om hur vi planerar projekt med tidsplanering och dylikt som blir arena för behovens krockar.

Prova själv att under en period att byta fokus så får du känna, till exempel har du fokus på trygghet prova att fokusera på hur du kan få mer äventyr i livet genom att våga kliva utanför din trygghetszon.